Ιωάννης Κορράς

Ο κ. Ιωάννης Κορράς είναι Senior Energy Market Analyst, VaasaETT