Γιώργος Στασινός

Ο Γιώργος Ν. Στασινός είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.