Γιάννης Λαϊνάς

Ο Λαϊνάς Ιωάννης είναι Associate Advisor στον Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ, Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης-MSc, με ειδίκευση στη χωροθέτηση και αδειοδότηση μεγάλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στην εφαρμογή ολοκληρωμένου χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού. Υποστηρίζει τις εργασίες των Επιτροπών Χωροταξίας, Αδειοδότησης και Επιχειρηματικών Πάρκων του ΣΕΒ.