Γεωργία Μπεκιάρη

H Γεωργία Μπεκιάρη είναι Μηχανικός Πετρελαίου και εξειδικεύεται σε θέματα τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου.