Δημήτριος Φλούδας

Ο Δημήτριος Ανδρ. Φλούδας είναι Δικηγόρος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Κολλεγίου Hughes Hall στο Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ και Καθηγητής στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο Immanuel Kant, Καλίνιγκραντ.