Δημήτριος Βακαλόπουλος

Ο Δημήτριος Βακαλόπουλος Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ ΕΜΠ.