Απόστολος Γκούνης

Ο Απόστολος Γκούνης είναι Οικονομολόγος,  Περιφερειακός Σύμβουλος Μεσσηνίας.