Το ζήτημα της αντιμετώπισης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) είναι πολύ σημαντικό. Το ύψος των ΜΕΔ και του ληξιπρόθεσμού ιδιωτικού χρέους συνολικότερα αποτελεί μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας μας. Το συνολικό ύψος του ληξιπρόθεσμου ιδιωτικού χρέους υπερβαίνει τα 250 δισ. ευρώ χωρίς να συνυπολογίσουμε τα φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις. Σήμερα τα ΜΕΔ στους ισολογισμούς των τραπεζών υπερβαίνουν τα 80 δισ. ευρώ, ενώ υπάρχει και ένα σημαντικό μέρος, περίπου 20 δισ. ευρώ που έχουν πωληθεί σε funds και αφενός δεν επιβαρύνει τους ισολογισμούς των τραπεζών, αλλά αφετέρου παραμένει ως ληξιπρόθεσμο χρέος στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό.

Η πώληση των δανείων από τις Τράπεζες σε funds είναι μια λύση που προκαλεί περισσότερα προβλήματα παρά επιλύει. Προκαλεί προβλήματα στο δανειολήπτη γιατί το fund ακολουθεί επιθετικότερη στρατηγική για την ανάκτηση του δανείου, αλλά και στο τραπεζικό σύστημα γιατί οι τράπεζες πωλούν στοιχεία του ενεργητικού τους σε πολύ χαμηλές τιμές επηρεάζοντας αρνητικά την κεφαλαιακή τους διάρθρωση. Η μη συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος με μια ολιστική πρόταση που θα έδινε οριστική λύση μας οδήγησε στο να διαιωνίζουμε το πρόβλημα ως χώρα για πολλά χρόνια και να αναγκαζόμαστε να προβαίνουμε στις ανωτέρω τακτικές. Είναι αδύνατο όταν τα κόκκινα δάνεια έχουν φτάσει σε σημείο να υπερβαίνουν το 60% του ΑΕΠ μια χώρας (το έτος 2016 ανέρχονταν σε 108 δισ. ευρώ και το ΑΕΠ σε 178 δισ. ευρώ) να μην προβαίνεις σε «χειρουργικές» λύσεις για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα ως χώρα.

Είναι αδύνατο όταν υπάρχει η επιλογή της Bad Bank που έχει εφαρμοστεί και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με πολύ μικρότερο πρόβλημα κόκκινων δανείων ως ποσοστό επί του ΑΕΠ τους να μην επιχειρείς σε αυτή τη λύση και να αφήνεις το πρόβλημα να ματώνει την οικονομία. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τόσο η πρόταση της Τραπέζης της Ελλάδος περί συστάσεως Εταιρείας Ειδικού Σκοπού που θα αγοράσει τα ληξιπρόθεσμα δάνεια, όσο και του ΤΧΣ περί Asset Protection Scheme είναι λύσεις που ταιριάζουν με τη λύση της Bad Bank.

Ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα των Μη Εξυπηρετούμενων Επιχειρηματικών Δανείων η επιλογή της Bad Bank είναι πολύ καθοριστική. Εμείς πρώτοι στο Κίνημα Αλλαγής έχουμε προβάλει ως επιτακτική ανάγκη και έχουμε παρουσιάσει τη συγκεκριμένη πρόταση με πολύ σαφή προσδιορισμό και μεθοδολογία για το πώς θα στηθεί, πως θα χρηματοδοτηθεί, πως θα διοικηθεί και ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της.

Ο χρόνος έχει περάσει, αλλά η ευκαιρία δεν έχει χαθεί.

Σπύρος Φράγκος

*Ο Σπύρος Φράγκος είναι Οικονομολόγος Μέλος της Κ.Π.Ε και Μέλος της Γραμματείας του Τομέα Οικονομίας του Κινήματος Αλλαγής και Υποψήφιος Βουλευτής στην A' Αθηνών.