Η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και η διαμόρφωση συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής, θα πρέπει ν’ αποτελέσει άμεση κυβερνητική προτεραιότητα τονίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος Αθανάσιος Σαββάκης.  Σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο insider.gr ο κ. Σαββάκης αναφέρεται στις αλλαγές που έφερε η πανδημία, στην πορεία της οικονομίας, τα κυβερνητικά μέτρα, τις επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και το Thessaloniki Summit που θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Νοεμβρίου.

Πώς αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος την πρωτοφανή συγκυρία που βιώνουμε;

Οι επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος μετά το αρχικό σοκ που υπέστησαν στην αρχή της πανδημίας έχουν προσαρμοστεί και τηρούν με συνέπεια τα υγειονομικά πρωτόκολλα που τους έχουν υποβληθεί από την πολιτεία και έτσι έχουν αποφευχθεί μέχρι σήμερα φαινόμενα κλεισίματος επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, έχουν  προσαρμόσει το νέο επιχειρηματικό τους μοντέλο στα νέα δεδομένα εντατικοποιώντας τους ρυθμούς παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και αναπτύσσοντας διαρκώς ολοένα και μεγαλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα. Άλλωστε, οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΕ έχουν λάβει σημαντικά διδάγματα από την αντιμετώπιση της κρίση της προηγούμενης δεκαετίας και αξιοποιούν ακριβώς αυτή τους την εμπειρία για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την πορεία της οικονομίας και τι κάνει ο ΣΒΕ προκειμένου να ενισχύσει τα μέλη του; 

Η συγκυρία η οποία βιώνουμε είναι πάρα πολύ δύσκολη για την οικονομία μιας και ήδη βιώνουμε το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Βεβαίως αισιοδοξούμε για την ανάπτυξη της χώρας και τη θετική πορεία της οικονομίας, αλλά με μία βασική προϋπόθεση: τη λήξη της πανδημίας, η οποία προφανώς θα συμβεί μόνον εφόσον βρεθεί και κυκλοφορήσει το εμβόλιο για τον COVID-19.

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ο ΣΒΕ από την πρώτη μέρα  λειτούργησε γραφείο πληροφόρησης και ενημέρωσης των μελών του με τη μορφή helpdesk, ενώ κατά τη διάρκεια της καραντίνας για αρκετό χρονικό διάστημα ενημέρωνε τα μέλη του για τις καθημερινές εξελίξεις με την έκδοση και διακίνηση σχετικών δελτίων πληροφόρησης.

Πώς κρίνετε τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της οικονομίας αλλά και των βιομηχανιών πιο συγκεκριμένα; Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις.

Θεωρούμε ότι οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της οικονομίας είναι εξαιρετικά θετικές, αφού, εκτός των άλλων, υιοθετούν τις προτάσεις των φορέων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως ο ΣΒΕ.

Για παράδειγμα οι 12 κυβερνητικές εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό από το βήμα του Forum της ΔΕΘ έγιναν αποδεκτές με ικανοποίηση απ΄τον επιχειρηματικό κόσμο της περιφέρειας και ειδικά της Βορείου Ελλάδος, αφού αιτήματα όπως η περικοπή των ασφαλιστικών εισφορών, η επιδότηση των εισφορών για 100.000 χιλιάδες θέσεις εργασίας η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, αποτελούν τολμηρές κυβερνητικές αποφάσεις οι οποίες δίνουν ανάσα ρευστότητας σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και δημιουργούν προοπτικές ενίσχυσης της διεθνούς τους ανταγωνιστικότητας.

Σε κάθε περίπτωση, για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας είναι ορατό το γεγονός ότι πλέον υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση για τη στρατηγική ανταπόκριση της ελληνικής οικονομίας και την πραγματική της προσαρμογή στις αλλαγές που έχουν επέλθει στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων παγκοσμίως μετά την πανδημία.

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση έχει επιδείξει γρήγορα αντανακλαστικά και έχει λάβει μέτρα και αποφάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία. Επειδή το φαινόμενο έχει παγκόσμιες διαστάσεις και απρόβλεπτες επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα σ΄ολόκληρο τον κόσμο, θεωρούμε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο δυνατόν, και πολλές φορές μάλιστα διαπιστώνουμε ότι έχει υπερβεί τις δυνατότητες της οικονομίας μας, ούτως ώστε να στηριχθούν με έμπρακτο τρόπο οι ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος επιμένει σταθερά την τελευταία δεκαετία για την εφαρμογή συνεκτικού πλέγματος δράσεων βιομηχανικής πολιτικής οι οποίες θα οδηγούν στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων από την εγχώρια μεταποιητική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΒΕ χαιρέτισε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την πρόσφατη κυβερνητική απόφαση για τη δημιουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας.

Η «Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας» αποτελείται από έξι Υπουργούς και συγκεκριμένα από τους:

α) Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Πρόεδρο,

β) Τον Υπουργό Οικονομικών,

γ) Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

δ) Τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ε) Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και,

στ) Τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως μέλη.

ενώ μετέχουν και οι ακόλουθοι εκπρόσωποι φορέων υποστήριξης της βιομηχανίας:

α) Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας,

β) Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.),

γ) Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.),

δ) Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (Σ.Β.Ε.),

ε) Ο Πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική

    Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» και

στ) Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.).

Όσον αφορά τις δικές μας προτάσεις σας αναφέρω τις πρόσφατες προτάσεις μας, όπως αυτές κατατέθηκαν κατά την πρόσφατη συνάντησή μας με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Α]        Λειτουργικές ενισχύσεις για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της περιφερειακής βιομηχανίας

Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών βιομηχανικών επιχειρήσεων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%, για τουλάχιστον 12 μήνες.

 • Επιδότηση επιτοκίου ενήμερων δανείων μεταποιητικών επιχειρήσεων.
 • Μείωση των τιμολογίων ενέργειας για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις
 • Θεσμοθέτηση ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για κεφάλαιο κίνησης εξωστρεφών βιομηχανικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελληνική περιφέρεια. Το προτεινόμενο καθεστώς θα αφορά στην επιστρεπτέα προκαταβολή, και στο οποίο θα εντάσσονται μεταποιητικές επιχειρήσεις με ποσοστό εξαγωγών άνω του 50%, με έδρα την Ελληνική περιφέρεια, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.
 • Κατάργηση ειδικών τελών και επιβαρύνσεων
 • Απλοποίηση ρυθμιστικού περιβάλλοντος και μείωση της γραφειοκρατίας, μέσω ψηφιακής λειτουργίας του δημόσιου τομέα.
 • Δράση μείωσης του παρεμπορίου, άρα και της φοροδιαφυγής, το οποίο πλήττει ευθέως την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων επιχειρήσεων, με την κυκλοφορία στην αγορά προϊόντων αμφίβολης ποιότητας.
   

Β]        Παραγωγικές επενδύσεις στην Ελληνική Περιφέρεια

 • Αναπτυξιακός Νόμος: καθορισμός ελάχιστου πλαφόν ύψους 60% στις ετήσιες κατανομές των κονδυλίων του αναπτυξιακού νόμου, αποκλειστικά για την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων.
 • Υλοποίηση στρατηγικού προγράμματος προσαρμογής της εγχώριας βιομηχανίας στην 4η βιομηχανική επανάσταση, με τον γενικό τίτλο: «Ελλάδα – Βιομηχανία -Industry 4.0»
 • Ειδικό πρόγραμμα δημιουργίας «Τμημάτων Έρευνας και Ανάπτυξης» σε βιομηχανικές επιχειρήσεις.
 • Θεσμοθέτηση υπερ- εκπτώσεων ύψους 200%, για τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς επίσης και μεταφοράς τεχνολογίας, που πραγματοποιούνται από μεταποιητικές επιχειρήσεις.
   

Γ]         Στήριξη της Περιφερειακής αγοράς εργασίας

 • Κάλυψη του ελλείμματος σε μεσαία στελέχη για τη βιομηχανία, με:
 • Την αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, με τη συμμετοχή των φορέων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, και ειδικά της βιομηχανίας.
 • Την υποχρεωτική πρακτική άσκηση τουλάχιστον έξι μηνών αποφοίτων σχολών του ΟΑΕΔ στη βιομηχανία, και,
 • Την αναθεώρηση και συμπλήρωση των υφιστάμενων επαγγελματικών περιγραμμάτων που αφορούν σε μεσαία στελέχη της βιομηχανίας και την εκπόνηση νέων για την κάλυψη πιθανών ελλειμμάτων.
 • Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, για την ευκολότερη προσαρμογή του στην ψηφιακή εποχή. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε:
 • Την υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων στη λειτουργία και στα προγράμματα σπουδών σε όλα τα επίπεδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και,
 • Τη θεσμοθέτηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, για την απόκτηση σχετικών προσόντων και δεξιοτήτων.
   

Δ]        Επιχειρηματικές υποδομές

 • Επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς «ThessINTEC»
 • Δημιουργία «Δικτύου» Ζωνών Βιομηχανίας και Ελευθέρου Εμπορίου.
 • Αναβάθμιση της λειτουργίας και των υποδομών των Βιομηχανικών Περιοχών της χώρας. (ψηφιακές υποδομές, μεταφορικές συνδέσεις, οδικές, σιδηροδρομικές, φυσικό αέριο, υποδομές επεξεργασίας αποβλήτων)
 • Νομοθετική ρύθμιση για τον χαρακτηρισμό των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, σε «οργανωμένους υποδοχείς.»
   

Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια σειρά από σημαντικές ξένες αλλά και εγχώριες επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλάζει κάτι προς το καλύτερο και τι πρέπει να γίνει ώστε να αποτελέσουν τον κανόνα και όχι την εξαίρεση;

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το θέμα των παραγωγικών επενδύσεων βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας των θεμάτων που προωθεί ο ΣΒΕ προς την πολιτεία στο πλαίσιο της βελτίωσης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων.

Για το λόγο αυτό, οι επενδύσεις που υλοποιούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Βόρεια Ελλάδα δίνουν ένα σημαντικό μήνυμα σε ξένους και εγχώριους επενδυτές και υπογραμμίζουν τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής ακόμα και σε περιόδους παγκόσμιων κρίσεων όπως αυτή της προηγούμενης δεκαετίας και η τρέχουσα της πανδημίας. Σε κάθε περίπτωση είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον διότι πιστεύουμε ότι οι συγκεκριμένες επενδύσεις θα λειτουργήσουν σταδιακά ως πολλαπλασιαστές για την προσέλκυση διεθνών και εγχώριων κεφαλαίων για επενδύσεις στην περιοχή μας, ειδικά μετά τη λήξη της πανδημίας.

Πρόσφατα κάνατε λόγο για τις σημαντικές ευεργετικές συνέπειες που θα έχει η αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ στο 12% έναντι 8%.  Πόσο εφικτός είναι ο στόχος αυτός και τι κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση;

Ο ΣΒΕ επιμένει ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και η διαμόρφωση συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής, θα πρέπει ν’ αποτελέσει άμεση κυβερνητική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε:

1.      να τεθεί ως στόχος από τη χώρα μας, η μεταποίηση ως το 2022 να εισφέρει περισσότερο από το 10% στη δημιουργία ΑΕΠ για τη χώρα μας, και,

2.    να ασκηθεί έμμεση κλαδική βιομηχανικής πολιτικής, κατά το πρότυπο άλλων χωρών της ΕΕ, στην οποία προτεραιότητα ενίσχυσης θα έχουν δυναμικοί και εξωστρεφείς κλάδοι της μεταποίησης, οι οποίοι παράγουν και διαθέτουν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Με την ορθή βιομηχανική πολιτική, θα επέλθει η από πολλών ετών επαναβιομηχάνιση της πατρίδας μας. Η πανδημία θα πρέπει να μας κινητοποιήσει και να σχεδιάσουμε –επιτέλους – το παραγωγικό μοντέλο της πατρίδας μας, που μ’ αυτό θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις της επόμενης μέρας. Τον δρόμο μας τον δείχνει η Ευρώπη και οι ανεπτυγμένες χώρες. Η βιομηχανία συνεπώς μπροστά, και απαίτηση για ανάπτυξη συνεργιών με όλους ανεξαιρέτως τους τομείς της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος προτείνει να υπάρξει ρεαλιστική στρατηγική, συνεκτικό σχέδιο και τα απαραίτητα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής πολιτικών για τη βιομηχανία, που αφενός θα καταφέρουν να την ενισχύσουν με τρόπο έμπρακτο και αφετέρου θα συμβάλλουν καταλυτικά στη μεγέθυνσή της. Έτσι, η χώρα μας θα αποκτήσει αρκετή θωράκιση για την αντιμετώπιση παρόμοιων κρίσεων όπως αυτή που ζούμε σήμερα.

Επιπλέον και για να σας τονίσω τη  σημασία της βιομηχανίας στην ανάπτυξη της χώρας σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία η βιομηχανία απασχολεί περίπου 389 χιλ. εργαζόμενους, εκ των οποίων 330 χιλ. στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών.

Η βιομηχανία παράγει το 14,8% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της οικονομίας, ενώ η μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών το 9,8% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της οικονομίας.

Επειδή πολλές φορές γεννάται η απορία της «διαφοράς» μεταξύ βιομηχανίας και μεταποίησης, απλώς υπενθυμίζω ότι η βιομηχανία περιλαμβάνει, εκτός από τη μεταποίηση, και τους κλάδους εξόρυξης, ενέργειας και παροχής νερού.

Ακόμη, στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών, το 36,4% της προστιθέμενης αξίας παράγεται από τα τρόφιμα-ποτά-καπνός, το 13,4% από τα βασικά μέταλλα, το 9,1% από τα μεταλλικά προϊόντα, το 7,6% από τα χημικά και το 5,8% από τα μη μεταλλικά ορυκτά.

Για την επίδραση μιας τέτοιας αλλαγής, δηλαδή από το 8% να φτάσουμε στο 12% μετά από πέντε χρόνια, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις συνέργιες που αναπτύσσει η μεταποίηση με πλήθος των δορυφορικών επαγγελμάτων περί τις δραστηριότητές της, καθιστώντας την έτσι ισχυρό πολλαπλασιαστή της ανάπτυξης.

Ειδικότερα έχει υπολογισθεί σε πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, ότι:

•       Για κάθε 1 € προστιθέμενης αξίας παραγωγής της μεταποίησης, στο ΑΕΠ της Ελλάδας προστίθενται 3,1€.

•       Για κάθε 1 εκ. € κύκλου εργασιών της μεταποίησης, στην απασχόληση προστίθενται συνολικά 22 θέσεις εργασίας

•       Για κάθε μια θέση εργασίας στη μεταποίηση, δημιουργούνται συνολικά στην οικονομία 3,5 θέσεις.

Επειδή ακριβώς η βιομηχανία δημιουργεί σταθερές θέσεις εργασίας, πολύ καλύτερα αμειβόμενες από τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας, και δεν απασχολεί εποχικά εργαζόμενους, θεωρούμε ότι η επίτευξη του στόχου αύξησης της συνεισφοράς της βιομηχανίας στο ΑΕΠ από το 8% σήμερα στο 12% σε μια πενταετία:

1.               Θα αυξήσει τουλάχιστον κατά τουλάχιστον 10% τις άμεσες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία και στη μεταποίηση.

2.               Επίσης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι έμμεσες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας συνολικά θα αυξηθούν κατά 10 – 20%. Σημειώνουμε ότι στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας απασχολούνται περί τα 3,2 εκ. εργαζόμενοι, με το 77% να απασχολείται σε κλάδους κατά κανόνα έντασης εργασίας (εμπόριο, τουρισμός, επαγγελματικές υπηρεσίες, τέχνες και διασκέδαση, γεωργία και κτηνοτροφία, κατασκευές), με χαμηλότερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά ώρα εργασίας (παραγωγικότητα) από τον μέσο όρο της οικονομίας, ενώ το 23% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα απασχολείται σε κλάδους κατά κανόνα έντασης κεφαλαίου με υψηλότερη παραγωγικότητα από τον μέσο όρο της οικονομίας. Η αναμενόμενη αύξηση θεωρούμε ότι θα συμβεί περισσότερο σ’ αυτό το 23% και λιγότερο στο υπόλοιπο 77%, που σας προανέφερα.

3.               Ομοίως, η αύξηση του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία ίσως αγγίξει και το 20%, ενώ κατά το ίδιο ποσοστό εκτιμούμε ότι θα αυξηθεί και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία παραγωγής στη χώρα.

4.               Επίσης, θα υπήρχε σημαντική επίδραση στο ΑΕΠ της χώρας, όπου υπολογίζουμε ότι σ΄ αυτή την περίπτωση το ΑΕΠ θα αυξανόταν κατά τουλάχιστον 3%.

5.               Όσον αφορά τις εξαγωγές, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, μιας και το πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε ως εγχώρια βιομηχανία και μεταποίηση, είναι αυτό της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Σήμερα, περίπου το 43% των Ελληνικών εξαγωγών είναι προϊόντα μεταποίησης. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το στοίχημα θα κερδηθεί μέσα από την εφαρμογή μιας συγκροτημένης βιομηχανικής πολιτικής. Προς αυτή την κατεύθυνση, το μήνυμα που δίνει η Κυβέρνηση είναι πολύ θετικό. Δημιουργήθηκε στο τέλος του Αυγούστου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας στην οποία συμμετέχει και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος. Η Επιτροπή θα εργασθεί προς αυτή την κατεύθυνση, οπότε πιστεύω ότι τα κίνητρα και οι πολιτικές που θα δώσουν ώθηση στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, άρα ώθηση στις εξαγωγές μας, θα μας οδηγήσουν σε ισχυρή αύξηση των εξαγωγών μας σε πέντε χρόνια, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%.

Όσον αφορά την εφικτότητα του στόχου πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα εφόσον θεσμοθετηθεί συγκεκριμένη στρατηγική κατεύθυνση στη χώρα για τη μεταποίηση και υπάρξει συγκεκριμένη βιομηχανική πολιτική. Προς αυτήν την κατεύθυνση θεωρούμε ότι η συγκυρία είναι πολύ ευνοϊκή, διότι η χώρα βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, ενώ έχει πλέον αποκομίσει σπουδαία εμπειρία από την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της περασμένης δεκαετίας και τώρα του COVID-19. Στο πλαίσιο ακριβώς του συγκεκριμένου σχεδιασμού θα πρέπει να μην επαναλάβουμε τα λάθη στο σχεδιασμό της αξιοποίησης των συγκεκριμένων πόρων και με γνώμονα την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ο σχεδιασμός της νέας αναπτυξιακής πολιτικής να έχει ως επίκεντρο την πραγματική και όχι προσχηματική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας μας.

Παρά τη δυσμενή συγκυρία, στις 5 και 6 Νοεμβρίου πραγματοποιείτε το Thessaloniki Summit. Ποια είναι τα βασικά θέματα της ατζέντας και τι επιδιώκετε να επιτύχετε στα πλαίσια της εκδήλωσης;

Πράγματι το διήμερο 5 και 6 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το 5ο Thessaloniki Summit.

Με βασική αποστολή τη δημιουργία συνεργασιών και την ανάπτυξη συνεργιών ανάμεσα στις επιχειρήσεις την πολιτική και την κοινωνία και κατά τη διάρκεια του 5ου Thessaloniki Summit, όπως άλλωστε συνέβη και στα προηγούμενα τέσσερα, φιλοδοξούμε να αναπτυχθεί ο ουσιαστικός διάλογος που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και αναπτυξιακών προοπτικών με επίκεντρο την περιφερειακή ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση. Ειδικά στο εφετινό Thessaloniki Summit τα θέματα που θα συζητηθούν θα ειδωθούν υπό το πρίσμα της πανδημίας και της συζήτησης για τις κατάλληλες πολιτικές που θα  βοηθήσουν στη διατήρηση του υπάρχοντος επιχειρηματικού ιστού και στη συνοχή της εγχώριας αγοράς εργασίας.

Θέματα που θα συζητηθούν κατά το εφετινό Thessaloniki Summit είναι:

·         Οι νέες οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις στην Ευρωζώνη.

·         Η κρίση στην ανατολική μεσόγειο και πως αυτή επηρεάζει την επιχειρηματική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή.

·         Το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών και τι σηματοδοτεί αυτό για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

·         Η πανδημία του COVID-19 και η λήξη της

·         Η επόμενη μέρα για τον τραπεζικό τομέα

·         Ο σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027

·         Οι προοπτικές της χρηματιστηριακής αγοράς

·         Το μέλλον της γεωργίας

·         Η κλιματική αλλαγή και η υιοθέτηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας

·         Η γυναικεία ηγεσία στο παγκόσμιο περιβάλλον και στην επιχειρηματικότητα

·         Οι ξένες άμεσες επενδύσεις στη Βόρειο Ελλάδα

·         Ο ψηφιακός μετασχηματισμός για την ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις

·         Η ενίσχυση του βιομηχανικού τομέα 

·         Ενέργεια και επενδύσεις

·         Υποδομές και δια συνδεσιμότητα

Φυσικά, το κορυφαίο γεγονός του διημέρου είναι πάντοτε η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού και των Πρωθυπουργών απ΄ τις χώρες των Βαλκανίων, η οποία μονίμως συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, διότι ακριβώς γίνονται σημαντικές ανακοινώνεις για συνεργασίες διαβαλκανικού ενδιαφέροντος.