H δυναμική εξωστρέφειας και αξιοποίησης των ευκαιριών και δυνατοτήτων που προσφέρει η παγκόσμια οικονομία σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και τη δημιουργία θετικού κλίματος μπορούν να δώσουν ώθηση στις επιχειρήσεις. Αυτό τονίζει ο κ. Γεράσιμος Φωκάς, πρόεδρος του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ μιλώντας στο insider.gr. Παράλληλα τονίζει ότι η ελληνική οικονομία και το επιχειρείν έχουν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να γίνουν ουσιαστικοί συνομιλητές και αξιόπιστοι εταίροι στη διεθνή οικονομική σκακιέρα. Αναφερόμενος τέλος στο ρόλο του συνδέσμου, που σύντομα συμπληρώνει τα 100 χρόνια λειτουργίας, αναφέρει ότι φιλοδοξεί να γίνει ο θεσμικός εκπρόσωπος του πλέον δυναμικού και εξωστρεφούς τμήματος της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Σύντομα ο Σύνδεσμος συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας. Πώς διαμορφώνεται ο ρόλος του σήμερα και πώς έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν;

O Σύνδεσμος ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια την πορεία της ελληνικής επιχειρηματικότητας καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής. Συμπληρώνοντας σε λίγο 100 χρόνια λειτουργίας έχουμε δει το ελληνικό επιχειρείν να εξελίσσεται μέσα από αναταράξεις, δυσκολίες, περιόδους ύφεσης αλλά και ανάπτυξης. Ο Σύνδεσμος διαχρονικά τοποθετείται ως ένας στρατηγικός φορέας και πυλώνας διαβούλευσης και διοχέτευσης ουσιαστικής και αξιοποιήσιμης ενημέρωσης στα μέλη του. Ακόμη περισσότερο, σήμερα, σε μια κομβική στιγμή για το ελληνικό επιχειρείν, ο Σύνδεσμος φιλοδοξεί να γίνει ο θεσμικός εκπρόσωπος του πλέον δυναμικού και εξωστρεφούς τμήματος της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μέλη του Συνδέσμου και ποιες ενέργειες γίνονται για να αντιμετωπισθούν;

Τα μέλη του Συνδέσμου είναι ταυτόχρονα και τμήμα του ελληνικού επιχειρείν, συνεπώς οι προκλήσεις που όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ταυτίζονται με τις προκλήσεις του επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Η ανάπτυξη δεν διέπεται αποκλειστικά από κανόνες και διαδικασίες δημοσιονομικού χαρακτήρα

Το γεγονός αποτελεί ένα παράγοντα προστιθέμενης αξίας σε ό,τι αφορά την μεταφορά τεχνογνωσίας για την αρτιότερη θεσμική εκπροσώπηση, αλλά και τροφοδότηση με πληροφόρηση που να θωρακίζει τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των μελών μας. Θεματικές όπως η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, η αδειοδότηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, το περιβάλλον, η πολυνομία, η ασφάλεια δικαίου και η ανάγκη κωδικοποίησης, η σαφήνεια και η ενότητα στην ερμηνεία των διατάξεων από όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους λειτουργούς, η ταχύτητα στην ανταπόκριση από την γραφειοκρατία, η σταθερή φορολογική μεταχείριση απασχολούν και τις επιχειρήσεις, μέλη του Συνδέσμου.

Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης ώστε να διευκολυνθεί το επιχειρείν στην Ελλάδα;

Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία και το επιχειρείν στην χώρα μας. Έχοντας εξέλθει από μια δεκαετή κρίση η οποία επιβάρυνε σε μεγάλο βαθμό την επιχειρηματικότητα δημιουργώντας ένα ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας αλλά και βιωσιμότητας, οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και οι ενέργειες που επιβάλλεται να γίνουν είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή επαναπροσδιορίζεται ο οδικός χάρτης βιωσιμότητας και ανάπτυξης παράλληλα με την επανατοποθέτηση του ελληνικού επιχειρείν στο διεθνές οικοσύστημα. Η Κυβέρνηση σε αυτό το πλαίσιο παίζει καταλυτικό ρόλο και με τις κατάλληλες αποφάσεις στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στην υιοθέτηση φορολογικών ελαφρύνσεων, την προσέλκυση επενδύσεων με αναπτυξιακό πρόσημο και κυρίως την πάταξη της γραφειοκρατίας μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά και αποτελεσματικά το επιχειρείν.

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια σειρά από σημαντικές αλλαγές που αφορούν τις επιχειρήσεις (ασφαλιστικό σύστημα, πτωχευτικός κώδικας κ.λπ.). Θεωρείτε ότι μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά;

Θεωρώ, ότι οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί σε συνδυασμό με την δημιουργία ενός κλίματος συναντίληψης για την επαναφορά της οικονομίας και του επιχειρείν καταρχάς στην κανονικότητα και εν συνεχεία σε μια αναπτυξιακή τροχιά, έχουν ήδη δημιουργήσει ένα εξαιρετικό υπόβαθρο.

Χρειαζόμαστε μια κεντρική στρατηγική για την επικοινωνιακή προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος

Πέραν όμως αυτού, σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου όλοι καλούμαστε να δραστηριοποιηθούμε, η ανάπτυξη δεν διέπεται αποκλειστικά από κανόνες και διαδικασίες δημοσιονομικού χαρακτήρα, αλλά η δυναμική εξωστρέφειας και αξιοποίησης των ευκαιριών και δυνατοτήτων που προσφέρει η παγκόσμια οικονομία είναι τα στοιχεία εκείνα που θα δώσουν την τελική ώθηση.

Εν τέλει, πόσο αισιόδοξος είστε για την πορεία της οικονομίας και των εγχώριων επιχειρήσεων;

Το στοιχείο εκείνο που κυριαρχεί μετά από μια δεκαετή περίοδο κρίσης είναι ο εξορθολογισμός σε όλο το φάσμα της οικονομίας, είτε πρόκειται για το δημόσιο είτε για τον ιδιωτικό τομέα. Έχοντας διδαχθεί από τις επιλογές και τα λάθη του παρελθόντος, έχοντας γίνει σοφότεροι βλέποντας τις εξελίξεις μέσα από ένα παγκόσμιο πρίσμα, είμαι βέβαιος ότι μπορούμε με επιτυχία να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Τόσο η ελληνική οικονομία ως θεσμικό οικοσύστημα, όσο και το επιχειρείν στο σύνολό τους έχουν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να γίνουν ουσιαστικοί συνομιλητές και αξιόπιστοι εταίροι στη διεθνή οικονομική σκακιέρα.

Είστε ένας από τους πιο έμπειρους επιχειρηματίες στον κλάδο του τουρισμού. Πώς βλέπετε τις προοπτικές του και τι χρειάζεται να βελτιωθεί;

Ο τουρισμός αποτελεί για την χώρα μας τον σημαντικότερο πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης. Οι προοπτικές που ανοίγονται είναι εξαιρετικές, πάντοτε όμως, σε ένα πλαίσιο μια οργανωμένης προσπάθειας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εταίρους. Σε μια κατεύθυνση διαρκούς βελτίωσης των προοπτικών, χρειαζόμαστε μια κεντρική στρατηγική για την επικοινωνιακή προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος,  σταθερή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσα από μια συντεταγμένη προώθηση του θεματικού τουρισμού και σαφέστατα τη διαρκή βελτίωση τόσο των υπηρεσιών όσο και των  τουριστικών υποδομών. Εφόσον κινηθούμε με μεθοδικότητα και προσήλωση πάνω σε αυτό το τρίπτυχο δημιουργούμε ένα ιδανικό πλαίσιο ανάπτυξης με σταθερά ανοδική τροχιά για τον τουρισμό.

 

Ο Γεράσιμος Λ. Φωκάς γεννήθηκε στην Κεφαλονιά και είναι απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Εμπορικών και Οικονομικών Επιστημών.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ίδρυσε μαζί με άλλους επιχειρηματίες τις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις «ΗΛΕΚΤΡΑ» και από τότε είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της αλυσίδας των Ξενοδοχείων «ΗΛΕΚΤΡΑ», η οποία αποτελείται από πέντε  ξενοδοχεία στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Ρόδο.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών (Ε.Ξ.Α.), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.), Αντιπρόεδρος της Συνομοσπονδίας των Εθνικών Ενώσεων Ξενοδοχίας, Εστίασης και Αναψυχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Hotrec).

Υπηρέτησε επί δύο θητείες την ελληνική ξενοδοχειακή βιομηχανία από τη θέση του αιρετού Προέδρου του Δ.Σ. του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

Είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών & ΕΠΕ.