Αγορές | Χρηματιστήριο
14-09-2021 | 18:25

Μοίρασε πρόστιμα 108.000 ευρώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Newsroom
Μοιράσου το
Μοίρασε πρόστιμα 108.000 ευρώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Πρόστιμα και ποινές σε χρηματιστηριακές εταιρείες ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αποφάσεις της συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου την Τρίτη.

Συγκεκριμένα, το ΔΣ της Επιτροπής αποφάσισε:

•    Την ανάκληση της άδειας της εταιρίας «ΚΥΚΛΟΣ   ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως προς την παρεπόμενη υπηρεσία της φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών της περ. 1 του τμήματος Β του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.

•    Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 60.000 στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 2 του ν.3606/2007, όπως εξειδικεύεται με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1 (γ) της υπ’ αριθμ. 2/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. 2/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ίσχυαν, σχετικά με θέματα της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις και τις διαδικασίες καθώς και θέματα σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάλληλη και άμεση διερεύνηση των καταγγελιών.

•    Την επιβολή προστίμου ύψους € 25.000 στον κ. Ρίζο Βασίλειο για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 3606/2007

•    Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 23.000 στην εταιρεία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», για παράβαση των διατάξεων των άρθρων  84 παρ. 2 περ. ζ, 86 περ. στ και  θ  του ν. 4261/2014, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 περ. α της απόφασης 2/452/2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με θέματα πολιτικής αμοιβών και της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.