Στη «μάχη» των online καταθέσεων μπαίνουν πλέον οι τράπεζες, ανταμείβοντας με υψηλότερα επιτόκια και επιπλέον ευκολίες όσους κάνουν χρήση των εναλλακτικών δικτύων. Προκειμένου να αποσυμφορήσουν τα υποκαταστήματά τους και να προωθήσουν τις συναλλαγές μέσω Internet, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα «ρίχνουν» στην αγορά και προωθούν έντονα τις e-καταθέσεις. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η νέα προθεσμιακή κατάθεση που διαθέτει η Alpha Bank και η οποία είναι διαχειρίσιμη μέσω των εναλλακτικών της δικτύων. Πρόκειται για το προϊόν «Alpha online Προθεσμιακή», την οποία οι πελάτες μπορούν να διαχειριστούν από το σπίτι ή το γραφείο, μέσω Alpha Web Banking και Alphaphone Banking. Το ποσό της κατάθεσης κυμαίνεται από 5.000 έως 300.000 ευρώ, ενώ οι τόκοι καταβάλλονται κάθε μήνα. Μάλιστα, υπάρχει η δυνατότητα πρόωρης ολικής ανάληψης με κόστος, ανάλογα με το χρόνο της ρευστοποίησης, ενώ όπως και στο άνοιγμα, έτσι και στην πρόωρη ανάληψη η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί online ή μέσω τηλεφώνου.

Αντίστοιχα από την πλευρά της η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει το λογαριασμό winbank Direct, ο οποίος «ανοίγει» και διαχειρίζεται ηλεκτρονικά, ενώ είναι ένας ευέλικτος συνδυασμός τρεχούμενου λογαριασμού και προθεσμιακής κατάθεσης. Δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη του να διαχειρίζεται τα χρήματά του σύμφωνα με τις ανάγκες του, επιλέγοντας μέρος των χρημάτων να είναι διαθέσιμο στον τρεχούμενο λογαριασμό και το υπόλοιπο τοποθετημένο σε προθεσμιακή κατάθεση. 

Επιπλέον ο λογαριασμός προσφέρει ανταγωνιστικά επιτόκια, τόσο για τα χρήματα που είναι διαθέσιμα στον τρεχούμενο λογαριασμό, όσο και για αυτά που έχουν τοποθετηθεί στην προθεσμιακή κατάθεση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, όπως στο ελάχιστο υπόλοιπο που πρέπει να έχει ο λογαριασμός ή στο ποιες συναλλαγές μπορείτε να πραγματοποιήσει ο κάτοχός του. 

Τέλος, η Eurobank διαθέτει το λογαριασμό Live, ο οποίος συνδυάζει ανταγωνιστικό επιτόκιο με τη μηνιαία πληρωμή τόκων. Επιπλέον η τράπεζα εκδίδει ταυτόχρονα κάρτα μετρητών ή χρεωστική κάρτα και ανταμείβει εκείνους που τη χρησιμοποιούν με ευρώ επιστροφής για τις καθημερινές αγορές σε πάνω από 4.500 επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Επιστροφή.