Εφικτή θεωρεί την αύξηση των επενδύσεων σε ιδιωτικά κατασκευαστικά έργα κατά 5,5 δισ. ευρώ ετησίως ο ΣΕΠΑΚ, εάν η Πολιτεία λάβει τα κατάλληλα μέτρα που θα οδηγήσουν στη δημιουργία 220.000 θέσεων εργασίας.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών εκφράζει, παράλληλα, την έντονη ανησυχία του για την πρωτοφανή πτώση 80% στον κλάδο, παραθέτοντας τα συμπεράσματα της αντίστοιχης έκθεσης του ΙΟΒΕ εντός του έτους, σύμφωνα με την οποία:

α) Για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στις κατασκευές, τα 0,3 ευρώ καταλήγουν στα δημόσια ταμεία

β) Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ στις κατασκευές, δημιουργούν 13.000 απευθείας νέες θέσεις εργασίας και σε σύνολο 40.000 θέσεις περίπου στην ευρύτερη οικονομία.

γ) Η υπερφορολόγηση των ακινήτων είναι ένα από τα μεγάλα εμπόδια ανάπτυξης του κλάδου, γιατί αποτρέπει τους επενδυτές-πελάτες του να διαθέσουν χρήματα για αυτά, καθιστώντας όλο  το κλάδο ανενεργό.

Για να υπάρξει, όμως, εκτίναξη των επενδύσεων κατασκευές απαιτείται να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα από την Πολιτεία, σύμφωνα με τον ΣΕΠΑΚ:

1. Μείωση από το 2016 του σημερινού «τρομοκρατικού» ΕΝΦΙΑ, ώστε να μεταλλαχθεί σε ένα δίκαιο, αποδεκτό, και νομοθετικά σταθερό φόρο όλων των ακινήτων. Δηλαδή ως «κοινόχρηστα» στο δημόσιο περιβάλλον, που θα αποδίδουν σταθερά δημόσια έσοδα 1 δισ. ευρώ το χρόνο. Στο μεσοδιάστημα δε θα δημιουργηθεί καμία σημαντική υστέρηση δημόσιων εσόδων, διότι η προβλεπόμενη αύξηση των τιμών των ακινήτων από την εφαρμογή τέτοιων αποφάσεων, θα προκαλέσει άμεσες αγοροπωλησίες, οι οποίες μαζί με την αύξηση των δραστηριοτήτων του κλάδου και τις νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, θα υπερκαλύψουν άμεσα τις απώλειες εσόδων από τον μειωμένο ΕΝΦΙΑ.

2. Χορήγηση πολεοδομικών κινήτρων, όπως –για παράδειγμα- η δυνατότητα συνένωσης οικοπέδων σε οικοδομικά τετράγωνα με 3πλάσιο Σ.Δ για κατασκευή πολυόροφων κτιρίων σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές μεγάλων πόλεων, που θα προσελκύσουν μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια. Επίσης, μπορούν να διαμορφωθούν κίνητρα κατασκευής πολυτελών εξοχικών κατοικιών για την προσέλκυση ξένων μεγάλων επενδυτών, που θα συμβάλουν τόσο στην τοπική οικονομική ανάπτυξη, όσο και στην ποιοτική αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

3. Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και εξασφάλιση της αποπεράτωσης των εργασιών, από τις αρνητικές μεταγενέστερες αποφάσεις των υπηρεσιών αρχαιολογίας, δασαρχείων κ.λπ. με παράλληλη προτεραιότητα στις δικαστικές αποφάσεις από τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν επενδύσεις σε έργα κατασκευών. Αυτή η επιτάχυνση θα απελευθερώσει πολλά «βαλτωμένα» επενδυτικά προγράμματα, που θα προκαλέσουν αύξηση επενδύσεων και θα ενεργοποιήσουν την οικονομία.

4. Μείωση του ΦΠΑ 23% στις κατασκευές και του κόστους των εργατικών ενσήμων. Πρόκειται για υπερβολικές επιβαρύνσεις, που στις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες αποθαρρύνουν πιθανούς αγοραστές ακινήτων και άλλους επενδυτές.