Στα 2,5 δισ. ευρώ ανέρχεται το ύψος των ανεξόφλητων οφειλών προς την ΔΕΗ προκαλώντας ταμειακή ασφυξία στην ενεργειακή αγορά και αβεβαιότητα για το μέλλον η οποία ενισχύεται από την είσοδο νέων παιχτών ύστερα από την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε επιστολή της προς τη ΡΑΕ, η ΔΕΗ επισημαίνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εστιάζοντας στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η τρέχουσα οικονομική συγκυρία και στους κυβερνητικούς χειρισμούς σχετικά με την απελευθέρωση της αγοράς.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, για αρκετά χρόνια οι ιδιώτες παραγωγοί απείχαν από την ανάπτυξη εργασιών στον τομέα της λιανικής, με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να κατέχει όχι μόνο ένα πολύ υψηλό μερίδιο στην αγορά λιανικής, αλλά και να είναι αυτή που εμφανίζεται με ένα δυσθεώρητο ύψος ανεξόφλητων λογαριασμών που αγγίζει τα 2,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια οι ιδιώτες παραγωγοί συμβατικής ηλεκτρικής ενέργειας δεν επωμίσθηκαν οικονομικά βάρη, ενώ κατά την τρέχουσα οικονομική περίοδο εμφανίζουν αυξημένη κινητικότητα, αλά «επιλέγοντας» εκείνους τους πελάτες που παρέχουν μεγαλύτερα περιθώρια κερδών για τις καταναλώσεις που πραγματοποιούν.

Στην επιστολή γίνεται λόγος και για την τραπεζική χρηματοδότηση και αναφέρεται ότι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικές δυσκολίες μεσοπρόθεσμα με τη ΔΕΗ να βρίσκεται σε ακόμη πιο δυσχερή θέση καθώς βαρύνεται με πολύ μεγάλα τοκοχρεολύσια από τον τεράστιο όγκο ληξιπρόθεσμων λογαριασμών ρεύματος.

Οι ΑΠΕ ως παράγοντας διόγκωσης του μέσου ύψους των λογαριασμών

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, ένας βασικός παράγοντας διόγκωσης του μέσου ύψους των λογαριασμών ήταν, διαχρονικά, η συνεχής και ταχύτατη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα με «εγγυημένες τιμές» πολύ πάνω (σε ποσοστό άνω του 60% σε μέσα επίπεδα) από τις τιμές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές (θερμικές) πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «η «προνομιακή μεταχείριση» των παραγωγών ρεύματος από ΑΠΕ– που δεν αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό – βαρύνει ιδιαίτερα τους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών και καθιστά ακόμη πιο δύσκολο το έργο της εισπραξιμότητας του συνόλου των προμηθευτών. Αυτό δημιουργεί κινδύνους όχι μόνο για τους προμηθευτές αλλά και για την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας που εμφανίζει η παραγωγή από ΑΠΕ.»

Ως λύση για το πρόβλημα η ΔΕΗ προτείνει την ταχεία ενσωμάτωση των ΑΠΕ σε συνθήκες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που να λειτουργεί με κανόνες ανταγωνισμού και η οποία θα συμβάλει στην άμβλυνση των συνεχών πιέσεων από απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος σε όφελος των καταναλωτών – πολιτική που έχει διακηρύξει από τον Οκτώβριο του 2014 η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε.