Ειδικά προϊόντα, τα οποία επιτρέπουν στους δανειολήπτες να πληρώνουν μειωμένη δόση στα στεγαστικά δάνεια και ταυτόχρονα να επιβαρύνονται με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο ρίχνουν στην αγορά οι τράπεζες. Εντούτοις, προϋπόθεση για να τύχουν της ευνοϊκής αυτής μεταχείρισης είναι οι πελάτες να καταφέρουν να ξεπεράσουν τους αυστηρούς όρους που θέτουν τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, μια και οι νέες χορηγήσεις δίνονται με το σταγονόμετρο.

Χαρακτηριστική περίπτωση νέου δανείου με ευνοϊκούς όρους είναι το προϊόν «Alpha Δάνειο Κατοικίας Χαμηλής Εκκινήσεως» το οποίο διαθέτει η Alpha Bank

Το εν λόγω προϊόν δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της τράπεζας να πληρώνουν για το πρώτο διάστημα μετά την εκταμίευση του στεγαστικού τους δανείου έως και 50% μειωμένη δόση. Όπως αναφέρει η τράπεζα η διευκόλυνση αυτή παρέχεται προκειμένου να διευκολυνθεί ο δανειολήπτης αναφορικά με τις αυξημένες υποχρεώσεις που συνοδεύουν μία νέα κατοικία. 

Αναλυτικά, το προϊόν προβλέπει ότι κατά την έναρξη της διάρκειας του δανείου και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ορίσει το σταθερό ποσό δόσης που επιθυμεί να πληρώνει, το οποίο μπορεί να είναι μειωμένο έως και 50% σε σχέση με την κανονική δόση. Το προϊόν αφορά την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση και επισκευή κατοικίας (κύριας, δευτερεύουσας ή εξοχικής) καθώς επίσης και την αγορά οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση κατοικίας.

Όσον αφορά τα επιτόκια , ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να διαλέξει σταθερό επιτόκιο για 3, 5, 10 ή 15 έτη ή εναλλακτικά κυμαινόμενο βάσει του επιτοκίου Euribor τριών μηνών πλέον σταθερού περιθωρίου από 3,70%. Σημειώνεται ότι τ επιτόκια καθορίζονται στην αρχή του δανείου ανάλογα με το ποσό του και το ποσοστό χρηματοδοτήσεως. Η χρηματοδότηση κατά κανόνα ανέρχεται στο 75% της αξίας του ακινήτου σας, με ελάχιστο τα 15.000 ευρώ. Η διάρκεια του δανείου κυμαίνεται από 5 έως 40 έτη.

Παράλληλα, όσοι καταφέρουν να πάρουν δάνειο έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από επιπλέον ευέλικτες λύσεις για την αποπληρωμή τους, σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν κάποιο έκτακτο οικονομικό πρόβλημα. Για παράδειγμα, ανά πάσα στιγμή μπορούν να επιλέξουν να μην πληρώσουν μία μηνιαία δόση ετησίως και να την ενσωματώσουν στις δόσεις που απομένουν ή εναλλακτικά χωρίς επιβάρυνση, να μεγαλώσουν τη διάρκεια του δανείου τους έως 2 έτη, ώστε να μειωθούν όλες οι επόμενες δόσεις τους.