Με κεφάλαια συνολικού ύψους 115 εκατ. ευρώ ενισχύει την κυπριακή οικονομία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Ειδικότερα οτην Δευτέρα υπεγράφησαν δύο συμφωνίες: η μία, μεταξύ του κυπριακού Υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και αφορά την χορήγηση δανείου ύψους 100 εκατ ευρώ με στόχο την ενίσχυση βασικών επενδύσεων υποδομής της χώρας, ενώ  η δεύτερη συμφωνία υπεγράφη μεταξύ της ΕΤΕπ και της Ελληνικής Τράπεζας, ύψους 15 εκατ, για την στήριξη των τοπικών μικρομεσαίων και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεων.

Οι δύο συμφωνίες, οι οποίες αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην τόνωση της οικονομικής ανάκαμψης και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, υπογράφησαν παρουσία του Προέδρου της ΕΤΕπ Werner Hoyer, από τον υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, τον Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ J. Taylor και την Πρόεδρο του ΔΣ της Ελληνικής Τράπεζας Ειρένα Γεωργιάδου.

Mε τη συμφωνία δανείου 100 εκατ ευρώ προς το κράτος για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, εξασφαλίζεται η εθνική συνεισφορά για την υλοποίηση τέτοιων έργων που έχουν περιληφθεί στο σχεδιασμό των επομένων ετών σε τομείς όπως των μεταφορών, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της έρευνας, της αστικής ανάπτυξης, της κατάρτισης, της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής συνοχής, όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας.