Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπαίνουν οι τουρκικές επιδοτήσεις για την παραγωγή και εξαγωγή λαβρακιού και τσιπούρας. Πρόκειται για μια μείζονος σημασία εξέλιξη για τον εγχώριο κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, έναν από τους πλέον εξωστρεφείς της ελληνικής οικονομίας. 

Τα καλά νέα έρχονται αυτή την φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας για επιδοτήσεις σχετικά με τις εισαγωγές λαβρακιού και τσιπούρας από την Τουρκία. 
Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που οι επιδοτήσεις κριθούν παράνομες, τότε αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες η ελληνική παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποκτήσει ξανά τα ηνία της ζήτησης. 
Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκίνησε κατόπιν καταγγελίας για επιδοτήσεις στις εισαγωγές λαβρακιού και τσιπούρας από την Τουρκία, οι οποίες έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στις ιχθυοκαλλιέργειες εντός ΕΕ. 
Η καταγγελία υποβλήθηκε την 1η Ιουλίου 2015 από την APROMAR Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos εξ ονόματος παραγωγών που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 25 % της συνολικής παραγωγής λαβρακιού και τσιπούρας στην ΕΕ.
Ο καταγγέλλων προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο όγκος των εισαγωγών του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας παραγωγής Τουρκίας έχει αυξηθεί συνολικά τόσο σε απόλυτες τιμές όσο και σε μερίδιο της αγοράς.
Τα εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε ο καταγγέλλων, αναφέρει η Επιτροπή, καταδεικνύουν ότι οι όγκοι και οι τιμές του εισαγόμενου προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας έχουν, μεταξύ άλλων, επηρεάσει αρνητικά τις πωλούμενες ποσότητες, το επίπεδο των τιμών που επιβλήθηκε και το μερίδιο αγοράς του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, με αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση των συνολικών επιδόσεων και της οικονομικής κατάστασης του κλάδου παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρώτη η Τουρκία στις ευρωπαϊκές χώρες 

Στην πρώτη θέση της λίστας στην παραγωγή λαβρακιού έχει περάσει τα τελευταία χρόνια η Τουρκία, αφήνοντας στην δεύτερη θέση την Ελλάδα, ενώ διεκδικεί πλέον με αξιώσεις την πρωτιά και στην παραγωγή τσιπούρας. 
Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έκθεση του FAO Globefish οι εισαγωγές ελληνικών ψαριών στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως της τσιπούρας, μειώθηκαν δραματικά το 2014, ενώ την ίδια ώρα οι εισαγωγές από Τουρκία υπερδιπλασιάστηκαν. 

Υποχώρηση των ελληνικών ψαριών παρατηρήθηκε και στην Ισπανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης το μερίδιο των ελληνικών ψαριών (τσιπούρα και λαβράκι) στην ισπανική αγορά ήταν 73% το 2012, για να μειωθεί δύο χρόνια μετά σε 54%. 
Τα τουρκικά ψάρια, από την άλλη, έχουν μερίδιο στην ισπανική αγορά περίπου 29% από μόλις 18% το 2012. Αυξανόμενη εξάλλου ζήτηση για τα εισαγόμενα από την Τουρκία ψάρια, λόγω του γεγονότος ότι είναι φθηνότερα, παρατηρήθηκε και στη Γερμανία.