Αυξήσεις στα χρονικά όρια συνταξιοδότησης που ξεκινούν από τις έξι μήνες και φτάνουν μέχρι τα… 17 χρόνια περιλαμβάνει η νέα υπουργική απόφαση του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που πήρε ΦΕΚ στις 26 Οκτωβρίου 2015.

Μεγάλοι χαμένοι των αλλαγών είναι οι μητέρες ανηλίκων τέκνων στο ΙΚΑ και τα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών, οι ασφαλισμένοι με 15ετή ασφάλιση (4.500 ημέρες ασφάλισης), οι ασφαλισμένοι με 25ετή υπηρεσία και γενικότεροι όλες οι κατηγορίες ασφαλισμένων για τους οποίους προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης μικρότερος από 10.500 ημέρες (ή 35 έτη) για την κατοχύρωση ή θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης.

Χαμένοι θεωρούνται, ακόμη, όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί έβγαιναν με 35ετία (δηλαδή είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα με συμπλήρωση αντίστοιχου χρόνου ασφάλισης μέχρι 31/12/2012) αλλά δεν είχαν συμπληρώσει το απαιτούμενο κατά περίπτωση όριο ηλικίας μέχρι 18 Αυγούστου.

Όποιος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν από τη 18η Αυγούστου 2015, μπορεί να παραμείνει στην εργασία του και να αποχωρήσει όποτε το επιθυμεί. Όπως αναφέρει το άρθρο 4 της απόφασης: «Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4336/2015, ήτοι μέχρι και 18.8.2015, στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε».

Αναλυτικότερα, στον Πίνακα 1 (συνταξιοδότηση στα 62 έτη) εμπίπτουν οι ασφαλισμένοι για τους οποίους, από τις προγενέστερες του ν. 4336/2015 γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης μεγαλύτερος ή ίσος με 10.500 ημέρες (ή 35 έτη) ασφάλισης.

Όλοι όσοι δεν είχαν συμπληρώσει τα 58 ή τα 55 έτη μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 οδηγούνται στον Πίνακα 2 (συνταξιοδότηση στα 67 έτη). Εκεί οδηγούνται όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν δικαίωμα για πλήρη σύνταξη αλλά και όσοι μπορούσαν να κατοχυρώσουν ή να θεμελιώσουν δικαίωμα για πλήρη σύνταξη με λιγότερες από 10.500 ημέρες (ή 35 έτη) ασφάλισης. Στον ίδιο βηματισμό μπαίνουν και όσοι έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη (με την αντίστοιχη πλήρη να βαίνει στα 67) και όσοι μπορούσαν να θεμελιώσουν ή κατοχυρώσουν με λιγότερες από 10.500 ημέρες (ή 35 έτη) για μειωμένη.

Πως θα διαβάσετε τους πίνακες

Από την αριστερή στήλη επιλέγετε την ηλικία συνταξιοδότησης στην οποία θα μπορούσατε να αποχωρήσετε αν δεν γίνονταν οι αλλαγές του Αυγούστου. Στη συνέχεια, επιλέγετε σε ποιο έτος θα πιάνατε το παλαιό αυτό όριο ηλικίας και έτσι, με τη βοήθεια των πινάκων, θα μπορέσετε να εντοπίσετε το έτος συνταξιοδότησης με τα νέα δεδομένα.