Η Quality & Reliability ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία MYEBOOKS Α.Ε. έναντι του ποσού των 1.500€.

Η MYEBOOKS Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο του ψηφιακού βιβλιοπωλείου.