Την ματαίωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου αποφάσισε τον περασμένο Αύγουστο η Compucon.
Ειδικόυτερα η β' επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε με πλήρη ομοφωνία να μην προχωρήσει η εταιρία με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην παρούσα φάση λόγω της πρωτόγνωρα αρνητικής οικονομικής συγκυρίας που θα καθιστούσε την προοπτική προσέλκυσης κεφαλαίων από υφιστάμενους μετόχους, πλην του βασικού μετόχου, εξαιρετικά απίθανη.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το αμέσως προσεχές διάστημα θα εξεταστούν εκ νέου οι συνθήκες που διαμορφώνονται για τις δυνατότητες αντιμετώπισης της συγκεκριμένης κατάστασης.
Σημειώνεται ότι η β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση της εταιρίας πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή δύο μετόχων. Ειδικότερα, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούσαν το 45,56% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (514.882 επί συνόλου 1.130.180 μετοχών).