Σε ανοδική τροχιά πέρασαν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου της Intracom. Οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανέρχονται σε 184,4 εκατ. ευρώ, αυξηµένες κατά 10% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2014 που ήταν 167,6 εκατ. ευρώ από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (για λόγους συγκρισιµότητας, τα συγκριτικά στοιχεία για το α’ εξάµηνο 2014 αφορούν µόνο συνεχιζόµενες δραστηριότητες, καθώς η δραστηριότητα της Ηellas Οnline για το α’ εξάµηνο 2015 δηµοσιεύεται ως διακοπείσα δραστηριότητα).

Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του όµίλου διαµορφώθηκε σε 15,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 127% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2014. Σηµαντική ήταν η κερδοφορία µε ΕΒΤ 3,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάµηνο του 2015 από ζημιές 3,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2014, και µε τα κέρδη µετά φόρων να φτάνουν το 1 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 5 εκατ. ευρώ

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο όµιλος Intrakat κατέγραψε µικρή µείωση στις πωλήσεις του (-4,7% σε σχέση µε το α’ εξάµηνο του 2014), µε παράλληλη αύξηση της λειτουργικής του κερδοφορίας EBITDA κατά 150% που έφτασε τα 7,0 εκατ. ευρώ από 2,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2014. Οι νέες συµβάσεις του α’ εξαµήνου του 2015 είναι 44 εκατ. ευρώ, και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο προσεγγίζει τα 254 εκατ. ευρώ. 
Πλέον του ανεκτέλεστου, ο όµιλος Intrakat, έχει µειοδοτήσει σε νέα έργα ύψους 65 εκατ. ευρώ, για τα οποία αναµένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την υπογραφή τους.

Ο όµιλος Intrasoft International παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 28% και βελτίωση EBITDA κατά 23,4%, καταλήγοντας σε κέρδη προ φόρων 0,8 εκατ. ευρώ έναντι οριακών ζηµιών το αντίστοιχο διάστηµα του 2014. To ανεκτέλεστο υπόλοιπο φτάνει τα 463,2 εκατ. ευρώ, ενώ στο πρώτο εξάµηνο της χρονιάς υπέγραψε νέες συµβάσεις αξίας 90,5 εκατ. ευρώ. 

Η IDE (Intracom Defense Electronics) µε πωλήσεις 33,8 εκατ. ευρώ, βελτίωσε σηµαντικά τη λειτουργική της κερδοφορία EBITDA που διαµορφώθηκε σε 4,2 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάµηνο του 2014, και τα κέρδη προ φόρων που ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ευρώ, αύξηση 91%. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο φτάνει τα 77,9 εκατ. ευρώ, ενώ υπέγραψε νέες συµβάσεις αξίας 5 εκατ. ευρώ.