Η Grivalia Properties, σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης τύπου TR1 που έλαβε από τη Wentworth Insurance Company Limited, 100% θυγατρική της Fairfax Financial Holdings Limited, ανακοινώνει ότι στις 11 Σεπτεμβρίου 2015 το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της Wentworth επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της κατήλθε κάτω του 5%.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Wentworth μεταβίβασε τις μετοχές και δικαιώματα ψήφου σε άλλες θυγατρικές της Fairfax, ως εκ τούτου η συνολική έμμεση συμμετοχή της Fairfax στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Grivalia παρέμεινε αμετάβλητη.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι στις 17/10/2013 οι εταιρίες Fairfax και Eurobank Ergasias υπέγραψαν συμφωνία μετόχων βάσει της οποίας ανέλαβαν την υποχρέωση να ακολουθούν κοινή πολιτική ως προς τον έλεγχο και τη διοίκηση της Grivalia Properties.