Σε ένα καθεστώς υπερπροσφοράς ασφαλιστηρίων προγραμμάτων υγείας ο Έλληνας καταναλωτής καλείται να αποφασίσει το κατάλληλο για αυτόν και για τη τσέπη του ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Με μια πρώτη ματιά τα διάφορα συμβόλαια που κυκλοφορούν στην αγορά μπορεί να φαίνονται πανομοιότυπα, αλλά μια προσεκτική σύγκριση των καλύψεων και των γενικών και ειδικών όρων μπορεί να αποκαλύψει σημαντικές διαφορές.

Βασικό μέτρο σύγκρισης είναι το όριο κάλυψης που προβλέπει το συμβόλαιο. Πρόκειται για το μέγιστο ποσό εξόδων που μπορεί να καλύψει μια ασφαλιστική για έναν χρόνο ή για μια νοσηλεία (ανάλογα το συμβόλαιο). Συνήθως το ποσό κυμαίνεται από 400.000 έως 600.000 ευρώ τον χρόνο. Όπως είναι λογικό όσο μεγαλύτερο το ποσό, τόσο μεγαλύτερο και το ασφάλιστρο. 

Ένα ακόμη κριτήριο θα πρέπει να είναι το ποσοστό κάλυψης. Δηλαδή το ποσοστό που θα καλύψει η ασφαλιστική από μια νοσηλεία ή ιατρική πράξη. Αν παραδείγματος χάριν το ποσοστό κάλυψης για μια νοσηλεία στο εξωτερικό φτάνει το 80% τότε για μια νοσηλεία κόστους 100.000 ευρώ η ασφαλιστική θα αποζημιώσει τα 80.000 ευρώ. 

Σημαντική διαφοροποίηση στα ασφαλιστήρια εντοπίζεται και στις απαλλαγές που περιλαμβάνουν. Πρόκειται για ένα ποσό εξόδων το οποίο δεν καλύπτεται από την ασφάλιση. Αν παραδείγματος χάριν το συμβόλαιο προβλέπει απαλλαγή 1.000 ευρώ, τότε η αποζημίωση που θα λάβει ο ασφαλισμένος για μια νοσηλεία κόστους 10.000 ευρώ θα φτάσει τα 9.000 ευρώ. Εδώ ισχύει ότι όσο μεγαλύτερη η απαλλαγή τόσο μικρότερο το ασφάλιστρο. Να σημειωθεί ότι, μεγάλο ποσοστό της απαλλαγής μπορεί να καλυφθεί από τον ασφαλιστικό σας φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ), ενώ πολλές είναι οι ασφαλιστικές ή καλύπτουν 100% τα υπόλοιπα έξοδα αν γίνεται ταυτόχρονα και χρήση του ασφαλιστικού φορέα.

Από κει και πέρα, ένας ακόμη  όρος που αποτελεί και σημαντικό μέτρο σύγκρισης είναι οι περίοδοι αναμονής που προβλέπει το συμβόλαιο σας. Η περίοδος αναμονής είναι η περίοδος που θα πρέπει να περάσει από την υπογραφή του συμβολαίου προκειμένου η ασφαλιστική να σας καλύπτει για κάποιες ασθένειες ή ιατρικές πράξεις. Π. χ. πολλές ασφαλιστικές καλύπτουν έξοδα κύησης μόνο μετά από 10 μήνες από την υπογραφή του συμβολαίου. Κάθε συμβόλαιο θα πρέπει να συνοδεύεται από πίνακα αναμονών. 

Εξαιρετικά σημαντικά κρίνονται και τα όρια αμοιβών. Τα περισσότερα συμβόλαια έχουν όριο αμοιβών χειρουργών και αναισθησιολόγων, αλλά και ανώτατο όριο εξόδων για το «ξενοδοχειακό κομμάτι» της νοσηλείας, δηλαδή το δωμάτιο και τη τροφή. Στα ασφαλιστικά συμβόλαια καθορίζεται εξ αρχής σε τι δωμάτιο μπορείτε να νοσηλευθείτε (μονόκλινο, δίκλινο, τρίκλινο και ούτω κάθε εξής).

Τέλος, ένα σημαντικό σημείο που θα πρέπει να προσέξετε σε κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι ο τρόπος αποζημίωσης των ιατρικών εξόδων. Πολλές ασφαλιστικές, συνήθως αυτές που διαθέτουν δίκτυο συνεργαζομένων γιατρών και νοσοκομείων, πληρώνουν απευθείας τις ιατρικές πράξεις που γίνονται σε αυτό (λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα ποσοστά κάλυψης, τις απαλλαγές κλπ.). Άλλες ασφαλιστικές αποζημιώνουν απολογιστικά, πληρώνουν δηλαδή βάσει τιμολογίων που θα προσκομίσει ο ασφαλισμένος για την νοσηλεία του.