Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα θα επηρεάσουν το β' εξάμηνο του έτους, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Σαράντης
Εντούτοις είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ο Όμιλος Σαράντη έκλεισε το α' εξάμηνο του 2015 έχοντας θέσει τα θεμέλια για να αντιμετωπίσει τις δύσκολες συνθήκες.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου κατά το α' εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε 132,42 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τα 120,79 εκατ ευρώ το α' εξάμηνο του 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,62%, η οποία τροφοδοτήθηκε τόσο από οργανική ανάπτυξη όσο και από νέες προσθήκες στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.
Σημαντική ανάπτυξη επέδειξαν τόσο η Ελλάδα, όσο και οι ξένες χώρες του Ομίλου. Η Ελλάδα παρουσίασε άνοδο πωλήσεων κατά 11,37% στα 53,54 εκατ ευρώ απόδοση εντυπωσιακή συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.
Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 60% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 8,47% στα 78,88 εκατ ευρώ.
Οι ενέργειες που στοχεύουν σε χαμηλότερο κόστος παραγωγής συνεχίστηκαν ωφελώντας το μικτό κέρδος του ομίλου.
Λόγω αλλαγής του ρυθμιστικού πλαισίου και του τρόπου απόδοσης παροχών εμπορίου στην πολωνική αγορά, παροχές εμπορίου ύψους περίπου 3,06 εκατ ευρώ μεταφέρθηκαν από τη γραμμή των λειτουργικών εξόδων στην γραμμή των πωλήσεων. Η τροποποίηση αυτή είχε επίδραση κατά το α΄εξάμηνο του 2015 σε επίπεδο πωλήσεων και μικτού κέρδους, καθώς και στα περιθώρια κερδοφορίας, τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε επίπεδο Ομίλου.
Για λόγους συγκρισιμότητας με τα μεγέθη του εξαμήνου του 2014, οι σημαντικότερες επιδράσεις έχουν ως εξής:

Σε επίπεδο Ομίλου:

 •  Πωλήσεις στα 135,48 εκατ ευρώ, αυξημένες κατά 12,16% σε σύγκριση με το εξάμηνο του 2014.
 •  Περιθώριο μικτού κέρδους στα 49,27% από 49,92% το περυσινό πρώτο εξάμηνο.
 •  Περιθώριο ΕΒΙΤ σε 5,59% από 5,75% το 6Μ 2014.

Σε επίπεδο χωρών:

 • Πωλήσεις Πολωνίας: 32,92 εκατ ευρώ από 32,64 εκατ ευρώ, εμφανίζοντας άνοδο κατά 0,9% και περιθώριο ΕΒΙΤ στα 0,95% έναντι 1,83% το περυσινό πρώτο εξάμηνο.
 • Πωλήσεις Ξένων Χωρών: 81,94 εκατ ευρώ από 72,72 εκατ ευρώ, αυξημένες κατά 12,68%, με το περιθώριο ΕΒΙΤ στα 2,54% έναντι 2,44%

  Αναλυτικότερα τα δημοσιευμένα μεγέθη:
   
 •  Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 8,98% στα 9,46 εκατ ευρώ από 8,68 εκατ ευρώ και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 7,15% από 7,19% το α' εξάμηνο του 2014.
 •  Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 7,58 εκατ ευρώ από 6,94 εκατ ευρώ, αυξημένα κατά 9,12% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 5,72% από 5,75% το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.
 •  Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε 6,70 εκατ ευρώ από 7,14 εκατ ευρώ και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 5,06% από 5,91%.
 • Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 5,01 εκατ ευρώ από 5,05 εκατ ευρώ και το περιθώριο καθαρού κέρδους ανήλθε σε 3,78% από 4,18% το α' εξάμηνο του 2014.
 • Ο Όμιλος Σαράντη διατηρεί καθαρό δανεισμό ύψους 5,32 εκατ ευρώ στο τέλος του α' εξαμήνου του 2015, έχοντας ολοκληρώσει την εξαγορά του σήματος ΑVA στην Ελλάδα κόστους 3,5 εκ. ευρώ, καθώς και την πληρωμή μερίσματος ποσού 5,15 εκ. ευρώ κατά τον Μάιο του 2015.
  Η επίδραση από τις πρόσφατες αναταράξεις της οικονομίας στην λειτουργία του Ομίλου δεν έχει αποκρυσταλλωθεί πλήρως. Οι συνθήκες απαιτούν σύνεση και προσεκτικούς χειρισμούς με στόχο την προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Η διοίκηση του Ομίλου έχει αναπτύξει πλάνο προκειμένου να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις καθώς και να προστατέψει τα περιθώρια κερδοφορίας του Ομίλου.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του Ομίλου, δηλαδή η ηγετική του θέση στην αγορά, ο εξαγωγικός του χαρακτήρας, η οικονομική ευρωστία και η ασφαλής ρευστότητά του , η ευελιξία της διοίκησης καθώς και η υποστήριξη των ανθρώπων που τον πλαισιώνουν, αποτελούν, τους ακρογωνιαίους λίθους για την επιτυχημένη πορεία του και την περαιτέρω μελλοντική ανάπτυξή του.

Προς το παρόν η διοίκηση του Ομίλου διατηρεί τις εκτιμήσεις της για το 2015.