Την πρόθεση του ομίλου Μουζάκη να επεκταθεί σε νέες δραστηριότητες και αγορές σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού, ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος, Ελευθερία Μουζάκη.

Αν και η κα Μουζάκη δεν έδωσε περισσότερες επεξηγήσεις για τις προθέσεις της εταιρείας, εκτιμάται ότι πρόκειται για δουλειές που δεν σχετίζονται -άμεσα τουλάχιστον- με τον κλωστοϋφαντουργικό κλάδο.

Παράλληλα, χαρακτήρισε πολύ δύσκολη την περίοδο που διάγει η εταιρεία και ο κλωστοϋφαντουργικός κλάδος, με χαρακτηριστικές τις προκλήσεις της έντονης οικονομικής αβεβαιότητας, της ελλιπούς ρευστότητας στην οικονομία, της πτωτικής ζήτησης στον κλάδο και πέραν όλων αυτών, των κεφαλαιακών ελέγχων που έχουν επιβληθεί.

«Στόχος μας μέσα σ' αυτή τη συγκυρία να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας» ανέφερε η κα Μουζάκη, καταλήγοντας πως «στο τέλος θα τα καταφέρουμε και μάλιστα με επιτυχία».

Ο όμιλος συνεχίζει τις προσπάθειες για περιορισμό των δαπανών και για αξιοποίηση της μεγάλης αξίας ακίνητης περιουσίας που διαθέτει.