Η εταιρία Fourlis γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2014, που διενεργήθηκε από τον νόμιμο ελεγκτή εξεδόθη φορολογικό πιστοποιητικό για την ίδια και τις θυγατρικές της, με συμπέρασμα «χωρίς επιφύλαξη».