Αύξηση των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2015 ο Όμιλος Fourlis.
Ειδικότερα στο πρώτο εξάμηνο του 2015 οι πωλήσεις έφθασαν τα 183,1 εκατ. ευρώ, έναντι 179,0 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 7 εκατ. ευρώ έναντι 6,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014.
Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 7,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2014.
Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν 6,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,8 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014.
Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις 117,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015 αυξημένες κατά 5,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 ( 111,2 εκατ. ευρώ). Το EBITDA ανήλθε στα 5,0 εκατ. ευρώ έναντι 4,5 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ παρουσίασε ζημιές προ φόρων 5,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,3 εκατ. πρώτο εξάμηνο του 2014.
Το 2ο τρίμηνο του έτους συνεχίστηκε η αύξηση πωλήσεων σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα φθάνοντας
το 4,0%.
Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν 6 σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Κομοτηνή και από τον Ιούλιο 2015 και στην πόλη Βάρνα της Βουλγαρίας. Τέλος το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) είναι σε πλήρη λειτουργία και στις τρείς χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.
Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 9,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014, στα 62,1 εκατ. ευρώ (56,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014). Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών είχε EBITDA 3,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με 3,6 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014.