Συχνά, όταν ετοιμαζόμαστε να κάνουμε την ασφάλεια του αυτοκινήτου ή της μηχανής μας, πρέπει να κατανοήσουμε όρους, οι οποίοι λίγο έως πολύ μας είναι άγνωστοι. Ένας από αυτούς είναι και το bonus malus, ο οποίος όμως διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην τελικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσουμε για να ασφαλιστούμε.

Τί είναι όμως το bonus malus; Οι ασφαλιστικές εταιρίες επιδιώκουν να επιβραβεύουν τους οδηγούς εκείνους, ο οποίοι δεν κάνουν ζημιές και συνακόλουθα δεν τις επιβαρύνουν με την καταβολή αποζημιώσεων. Το bonus malus είναι αυτή ακριβώς η επιβράβευση που χορηγούν οι ασφαλιστικές εταιρίες στους συνετούς / χωρίς ζημιές οδηγούς οχημάτων.

Μέσω του bonus malus, οι ασφαλιστικές εταιρίες προσφέρουν στους οδηγούς αυτούς εκπτώσεις στα ασφάλιστρα των οχημάτων τους. Με την ίδια όμως λογική που επιβραβεύουν τους «καλούς» οδηγούς, επιβαρύνουν αντίστροφα τους «λιγότερο καλούς», οι οποίοι προκαλούν συχνά ζημιές.

Το bonus malus χωρίζεται ανά κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία του bonus malus είναι η 10 και όσο πέφτουμε κατηγορίες τότε μας δίνει και εκπτώσεις που κυμαίνονται από 4% έως και 8% εξαρτάται και από την κάθε εταιρία. Όταν προκληθεί κάποιο ατύχημα ο οδηγός που ευθύνεται θα επιβαρυνθεί με 2 κατηγορίες και θα έχει αυξημένα ασφάλιστρα στην επόμενη ανανέωση συμβολαίου.

Όταν στις ασφαλιστικές καλύψεις περιλαμβάνετε την κάλυψη «προστασία bonus malus» τότε η έκπτωση που έχουμε ισχύει, ακόμα και αν προκαλέσουμε ατύχημα.