Μειωμένες ζημίες, 1,7 εκατ. ευρώ, παρουσίασε στο α΄τρίμηνο η Βαρβαρέσος ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 10,23 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για το εξάμηνο 2015 διαμορφώθηκε σε 10,23 εκατ. ευρώ έναντι 9,19 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2014.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εισηγμένης οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 7,22 εκατ. ευρώ ποσοστό 70,57% των συνολικών πωλήσεων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εξαμήνου 2015 ανήλθαν σε ζημίες  590,37 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 843,33 χιλ. ευρώ του εξαμήνου 2014.

Τα αποτελέσματα της εταιρίας για το εξάμηνο εμφανίζουν ζημίες 1,37 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,61 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.