Την τοποθέτηση του Δημοσθένη Μπούρα στη θέση του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Πληροφοριακών Συστημάτων (Group Finance & IS Director), με ισχύ από τις 7 Σεπτεμβρίου 2015, ανακοίνωσε η Frigoglass.

Ο κ. Μπούρας, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα Διευνυντή Οικονομικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης του Ομίλου, διαδέχτηκε τον Νίκο Μαμουλή, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass.

Πριν την ένταξή του στη Frigoglass εργάστηκε επί 20ετία σε θέσεις αυξανόμενης ευθύνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε πολυεθνικούς ομίλους διατελώντας, μεταξύ άλλων, Οικονομικός Διευθυντής Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την General Mills