Απορρίφθηκε από το Εφετείο Αθηνών η έφεση της Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες κατά της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε στις 8 Σεπτεμβρίου η εταιρεία: «το Εφετείο Αθηνών με την υπ'αριθμ. 3509/2015 απόφασή του, δεν έκανε δεκτή την έφεση της εταιρείας κατά της υπ'αριθμ. 1078/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την επικύρωση της από 28.2.2014 συμφωνίας εξυγίανσης άρθρου 106Β ΠτΚ.

Η Διοίκηση συνεχίζει τις προσπάθειες της για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης που θα επιτρέψει την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας.

Η εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη».