Την εκτίμηση ότι θα ανατραπεί σταδιακά η μέχρι σήμερα ζημιογόνος πορεία της εταιρείας που θα οδηγήσει και στην άρση των μετοχών της από την κατηγορία της επιτήρησης εκφράζει η ΓΕ Δημητρίου.
Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρίας με την από 7/4/2015 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΧΑ μεταφέρθηκαν στη κατηγορία επιτήρησης λόγω των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων για την χρήση του 2014. 
Προκειμένου να αρθούν οι λόγοι που οδήγησαν την υπαγωγή των μετοχών της στη κατηγορία επιτήρησης, η διοίκηση της εταιρείας έχει εκπονήσει επιχειρηματικό σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο αναμένεται να ανατραπεί σταδιακά η μέχρι σήμερα ζημιογόνος πορεία και να αποκατασταθούν σταδιακά τα ίδια κεφάλαια.
Επιπλέον, η εισηγμένη σημειώνει ότι οι διαπραγματεύσεις με τις χρηματοδότριες τράπεζες, τόσο για την διασφάλιση των πιστωτικών ορίων χρηματοδότησης, όσο και για νέες χρηματοδοτήσεις και για τη διαμόρφωση ευνοϊκότερων όρων δανεισμού, βρίσκεται σε εξέλιξη και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά.
Επίσης σε συμφωνία με σημαντικούς της πελάτες προχώρησε στη μείωση του χρόνου αποπληρωμής με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί το κόστος χρηματοδότησης και ο δανεισμός, ενώ ξεκίνησε τη διάθεση των λευκών οικιακών συσκευών, με το σήμα «Ιζόλα», με μεγάλη ανταπόκριση του αγοραστικού κοινού.
Ακόμη, σύμφωνα με τη διοίκηση, η εταιρεία συνεχίζοντας να έχει κυρίαρχη θέση στην αγορά κλιματιστικών, είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τις αλλαγές που επέρχονται με τις οδηγίες της Ε.Ε. που αναμένεται να επιφέρει σημαντική αύξηση της ζήτησης κλιματιστικών νέας γενιάς.
Με βάση τα παραπάνω, η διοίκηση της εισηγμένης πιστεύει ότι θα ανατραπεί σταδιακά η μέχρι σήμερα ζημιογόνος πορεία της εταιρείας και θα αποκατασταθεί σταδιακά το κεφάλαιο κινήσεως και τα ίδια κεφάλαια.