Σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας του κατέγραψε στο α’ εξάμηνο του 2015 ο όμιλος Τιτάν, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται στα 24,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 2,9 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Ειδικότερα, στο πρώτο εξάμηνο του 2015 ο Τιτάνας κατέγραψε ανοδική πορεία πωλήσεων και κερδοφορίας, κυρίως χάρη στην αυξημένη συνεισφορά των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ και τη συνεχή ενδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 672,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 19,9% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2014, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 18,3% στα 105,3 εκατ. ευρώ.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων έγινε πιο εμφανής στο β’ τρίμηνο του έτους, μετά την αρνητική επίδραση των καιρικών συνθηκών στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 25,8% και ανήλθε σε 389 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 40,2% φθάνοντας στα 82,1 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν στα 17,6 εκατ. ευρώ, έναντι 13,9 εκατ. το β’ τρίμηνο του 2014.