Σε ρύθμιση των οφειλών της προς την τράπεζα Πειραιώς προχώρησε η Προοδευτική, οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες λόγω μη ύπαρξης δυνατότητας εξυπηρέτησής τους. 
Οι οφειλές ανέρχονται στο ποσό των 850 χιλ. ευρώ. 
Παράλληλα, με ξεχωριστή ανακοίνωσή της η εισηγμένη ενημερώνει ότι κατόπιν αιτήματος της εσωτερικής ελέγκτριας της εταιρίας Αναστασίας Σταυριανίδου για έξοδό της από την θέση που κατέχει, το διοικητικό συμβούλιο. δέχτηκε το αίτημά της και με την από 7.7.2015 απόφασή του την αντικατέστησε από την Παναγιώτα Δανιήλ ως επικεφαλής του τμήματος εσωτερικού ελέγχου και υπεύθυνης οργάνωσης του τμήματος αυτού, κρίνοντας ότι πληροί τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα και διαθέτει την ανάλογη εμπειρία.