Αισιόδοξοι για σταδιακή αποκατάσταση της ελληνικής οικονομίας μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές και την εκταμίευση των πρώτων δόσεων της χρηματοδότησης από τον ESM εμφανίστηκαν οι επικεφαλής του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στο πλαίσιο της παρουσίασης που πραγματοποίησαν σε επενδυτές στο 10ο Roadshow που διοργάνωσε στο Λονδίνο η ΕΧΑΕ.

Όπως αναφέρθηκε, η αύξηση της μακροοικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας τους πρώτους μήνες του 2015 επέδρασαν αρνητικά στα αποτελέσματα του ομίλου το α΄ εξάμηνο, ενώ τα capital controls αναμένεται να επηρεάσουν τις προοπτικές και για το σύνολο του έτους.

Ωστόσο, επεσήμαναν ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της αβεβαιότητας, ο όμιλος σημείωσε στο α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης κύκλο εργασιών 742,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο από τα 650,4 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2014, λειτουργικά κέρδη 24,8 εκατ. ευρώ και ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 37 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο όμιλος εμφάνισε μείωση των συνολικών του υποχρεώσεων στο 1,488 δισ. ευρώ από 1,55 δισ. ευρώ στις 31/12/2014.

Επιπλέον, οι επικεφαλής του ομίλου επεσήμαναν ότι, παρά το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στη χώρα, ο όμιλος συνεχίζει το επενδυτικό του πρόγραμμα, ενώ ανέφεραν ότι το συνολικό κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου ανέρχεται σε 3,7 δισ. ευρώ περίπου, από τα οποία το 47% αφορά έργα στην Ελλάδα και το 53% έργα στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην υπογραφή της πρώτης σύμβασης κατασκευής και διαχείρισης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων που υπέγραψαν οι εταιρείες του ομίλου Ηλέκτωρ και ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις για τη Δυτική Μακεδονία, εκτιμώμενου ύψους επένδυσης 48 εκατ. ευρώ, καθώς και τις συνεχιζόμενες επενδύσεις της ΕΛΤΕΧ Άνεμος στον τομέα των αιολικών πάρκων. Όπως σημειώθηκε, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της εταιρείας, μετά και την πλήρη λειτουργία του αιολικού πάρκου στο Ορθολίθι, ανέρχεται πλέον στα 191 MW.

Ειδικότερα, κατά την παρουσίαση της ΕΛΤΕΧ Άνεμος, αναφέρθηκε η σημαντική ενίσχυση των οικονομικών της αποτελεσμάτων κατά το α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Όπως τονίστηκε, τα έσοδά της στο πρώτο μισό του έτους αυξήθηκαν κατά 13,3%, τα EBITDA κατά 20,8% και τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας κατά 37,2%, ενώ οι υποχρεώσεις της υποχώρησαν στα 96 εκατ. ευρώ από 104,3 εκατ. ευρώ στις 31/12/2014.