Αύξηση κερδών σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της ΕΛΒΑΛ στο α' εξάμηνο του 2015 τα οποία ανήλθαν στα 31 εκατ ευρώ έναντι 4,4 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο (κέρδη 0,247 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,036 ευρώ ανά μετοχή).
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 655 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 28% ενώ τα μικτά κέρδη στα 68 εκατ. ευρώ από 40 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014.
Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 30,6 εκατ. ευρώ έναντι 5,4 εκατ. ευρώ και τελικά τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 31 εκατ. ευρώ έναντι 4,4 εκατ. ευρώ του εξαμήνου 2014 (κέρδη 0,247 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,036 ευρώ ανά μετοχή).
Ο τομέας έλασης είχε αυξημένη δραστηριότητα λόγω της μεγαλύτερης ζήτησης από τις διεθνείς αγορές ενώ στον τομέα διέλασης δεν επαναλήφτηκαν οι υψηλές ζημιές του εξαμήνου του 2014.
Ο όγκος πωλήσεων ανήλθε στους 180 χιλ. τόνους αυξημένος κατά 1,25%, αλλά οι υψηλότερες τιμές του αλουμινίου (LME και premium), η βελτίωση του προϊόντικού μίγματος και οι αυξημένες τιμές κατεργασίας επέδρασαν πολλαπλασιαστικά στην αύξηση του κύκλου εργασιών και είχαν σημαντική επίδραση στη κερδοφορία του oμίλου.
Τα ανωτέρω θετικά αποτελέσματα επετεύχθησαν παρά το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος.
Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους οι διεθνείς πωλήσεις αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα την πλήρη αξιοποίηση των παραγωγικών μονάδων του oμίλου, ενώ στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του oμίλου, αναμένεται να ολοκληρωθεί η απόσχιση του κλάδου έλασης και η εισφορά του στην, κατά 100%, θυγατρική ΣΥΜΕΤΑΛ.