Σημαντική βελτίωση σημείωσε ο κύκλος εργασιών του ομίλου της Ελαστρον κατά το α’ εξάμηνο του 2015 ο οποίος ανήλθε σε 31 εκατ. από 24,9 εκατ. ευρώ όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 3 εκατ. ή 9,6% επί των πωλήσεων, έναντι 2,5 εκατ. ή 9,9% επί των πωλήσεων το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) αντιστράφηκαν πλήρως και ανήλθαν σε κέρδη 0,2 εκατ. έναντι ζημιών 0,5 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν άνοδο και ανήλθαν σε κέρδη 1,2 εκατ. έναντι κερδών 0,3 εκατ., ενώ τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους βελτιώθηκαν σημαντικά και οι ζημιές περιορίστηκαν σε 1,2 εκατ. έναντι 1,7 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στο β’ τρίμηνο του 2015, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου σημείωσε άνοδο 25% και ανήλθε σε 16,4 εκατ. έναντι 13,2 εκατ. πέρυσι, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε και ανήλθε σε 10,2% έναντι 10,0% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.

Άνοδο παρουσίασαν επίσης τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία διαμορφώθηκαν σε 0,7 εκατ., υπερκαλύπτοντας το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA), τόσο του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου όσο και αυτό του α’ εξαμήνου του 2014.

Τέλος τα αποτελέσματα πριν από φόρους ανήλθαν σε ζημιές 0,5 εκατ. έναντι περυσινών ζημιών 0,6 εκατ. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας ο κύκλος εργασιών σημείωσε άνοδο 25% και διαμορφώθηκε σε  29,9 εκατ. έναντι 23,9 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε 2,4 εκατ. ή 8,0% επί των πωλήσεων, έναντι 2,0 εκατ. ή 8,3% επί των πωλήσεων το 2014.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν άνοδο και ανήλθαν σε 0,6 εκατ. έναντι 0,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν και οι ζημιές διαμορφώθηκαν σε 0,7 εκατ. έναντι 0,8 εκ. πέρυσι.

«Η πορεία των αποτελεσμάτων του ομίλου κατά την διάρκεια του εξαμήνου αντανακλά την βελτίωση της δραστηριότητας του χαλυβουργικού τομέα του ομίλου, την αποκατάσταση της σταθερότητας στον ενεργειακό τομέα, καθώς και την αύξηση της συνεισφοράς του νεοσύστατου αγροτικού κλάδου.

Ειδικότερα, στον χαλυβουργικό τομέα, η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων καθώς και η αποδοτικότητα της επένδυσης σε νέο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό άρχισε να αποτυπώνεται με την βελτίωση του όγκου πωλήσεων τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό με την είσοδο σε αγορές της Κεντρικής Ευρώπης.

Στον ενεργειακό τομέα, η αποκατάσταση των συνθηκών της αγοράς μέσω της σταθεροποίησης των τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και της απουσίας έκτακτων μέτρων περιορισμού των εσόδων επέτρεψαν την επαναφορά του κλάδου στην προσδοκώμενη κερδοφορία.

Τέλος, η ωρίμανση της επένδυσης στον αγροτικό τομέα και η αναγνώριση της θυγατρικής Ελαστρον ΑΓΡΟΤΙΚΗ ως αξιόπιστου παραγωγού και προμηθευτή συγκεκριμένων αγροτικών ειδών, έχουν ήδη εξασφαλίσει στην εταιρία την συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρίες λιανικής στο εσωτερικό της χώρας. Όσον αφορά την πορεία του ομίλου στο 2ο εξάμηνο του έτους οι ενδείξεις δεν είναι ενθαρρυντικές.

Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με το κλείσιμο των τραπεζικών ιδρυμάτων, την επιβολή περιορισμών στην μεταφορά κεφαλαίων και την εν γένει αβεβαιότητα, έχουν περιορίσει αισθητά την ζήτηση για τα προϊόντα του χαλυβουργικού τομέα του ομίλου κατά το τρέχον τρίμηνο. Στο βαθμό που τα ανωτέρω προβλήματα ξεπεραστούν ο όμιλος Ελαστρον διαθέτει το απαραίτητο ύψος αποθεμάτων και την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια για να ανταπεξέλθει σε κάθε ενδεχόμενη αύξηση της ζήτησης.

Στο μεσοδιάστημα ωστόσο, η στρατηγική για τον χαλυβουργικό τομέα εστιάζεται σε περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών και διείσδυση στις ανεπτυγμένες αγορές της κεντρικής Ευρώπης. Όσον αφορά τον αγροτικό τομέα του ομίλου, σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του 2ου σταδίου της επένδυσης που περιλαμβάνει τον διπλασιασμό της υφιστάμενης μονάδας θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων με την ολοκλήρωση του έργου να προγραμματίζεται για τις αρχές του νέου έτους. Η προσδοκώμενη αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας από τη νέα μονάδα αναμένεται να συμβάλλει στην κάλυψη της αυξημένης ζήτησης που παρατηρείται στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στην σταδιακή είσοδο σε αγορές του εξωτερικού», αναφέρεται στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων της εταιρείας.