Την κάλυψη του ομολογιακού δανείου ύψους 5 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Πλαστικά Κρήτης.

Ειδικότερα, όπως τονίζει στη σχετική ανακοίνωσή της, σε συνέχεια της από 26.6.2015 απόφασης της γενικής συνέλευσης για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 5.000.000 ευρώ και της από 12.08.2015 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της για την έκδοση προγράμματος ομολογιακού δανείου, ανακοινώνει ότι το ποσό του ομολογιακού δανείου που καλύφθηκε ανήλθε σε 5.000.000 ευρώ,

Κατά συνέπεια, εκδόθηκαν 50 ομολογίες των 100.000 ευρώ η μία.

Το εν λόγω ποσό καλύφθηκε από επτά πρόσωπα που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ή είναι συγγενείς αυτών έως Β΄ βαθμό και έχουν υπογράψει τη σύμβαση κάλυψης.