Σημαντική αύξηση, της τάξης του 45,7%, κατέγραψαν τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤDA) του ομίλου Πλαστικά Θράκης για το β’ τρίμηνο του 2015, διαμορφούμενα στα επίπεδα των 15,8 εκατ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 145,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 5,6%, τα μεικτά κέρδη σημείωσαν άνοδο 18,8% για να διαμορφωθούν στα 30,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα 7,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, η βελτίωση των προϊοντικού μείγματος ήταν ο βασικός λόγος της διατήρησης των βελτιωμένων περιθωρίων κέρδους και σε μικρότερο βαθμό η θετική επίδραση της ισοτιμίας ευρώ - δολαρίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός στις 30.06.2015 ανήλθε σε 38,4 εκατ. ευρώ έναντι 32,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014 λόγω των προκαταβολών που πληρώθηκαν στο α’ εξάμηνο για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επενδύσεων για τη χρήση 2015.

Ο δείκτης καθαρός τραπεζικός δανεισμός/ ίδια κεφάλαια παραμένει σταθερά στο 0,3.

Η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου του ομίλου, ύψους 30 εκατ. ευρώ, η οποία ξεκίνησε στις αρχές του 2015 συνεχίζεται κανονικά και σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Το μεγαλύτερο τμήμα των εν λόγω επενδύσεων πραγματοποιείται από τις ελληνικές θυγατρικές του ομίλου και αφορούν κυρίως την αγορά νέων γραμμών παραγωγής για προϊόντα που θα απευθύνονται κατά βάση στις αγορές του εξωτερικού, η έναρξη λειτουργίας των οποίων είναι προγραμματισμένη για το α’ εξάμηνο του 2016.

Αναφορικά με την πορεία των αποτελεσμάτων του ομίλου για το β’ εξάμηνο του 2015, στο τρίτο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών και τα λειτουργικά κέρδη διατηρούν την ανοδική τάση των δύο προηγούμενων τριμήνων σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2014.

Δεδομένου του εξαγωγικού προσανατολισμού του ομίλου (83% των πωλήσεων πραγματοποιείται στο εξωτερικό), κυρίως η αστάθεια στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και λιγότερο η αβεβαιότητα που προκαλούν οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα καθιστά δύσκολη τη διαμόρφωση ασφαλών εκτιμήσεων για την εξέλιξη των αποτελεσμάτων του ομίλου στο δ’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης.