Ζημιές 1,87 εκατ. ευρώ κατέγραψε το α’ εξάμηνο του 2015 η ΑΕΓΕΚ ενώ τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 119.070, 42 χιλ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η μετοχή βρίσκεται στην κατηγορία επιτήρησης από τον Ιούνιο του 2008, καθώς οι ζημιές της ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής της θέσης.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, η διοίκηση μεριμνά για την έξοδο των μετοχών από τη συγκεκριμένη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.