Την παραίτηση του από πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Alco υπέβαλλε ο Θεόδωρος Τζώρτζης για προσωπικούς λόγους, ενώ την θέση του ανέλαβε ο διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του δ.σ ο κ. Κωνσταντίνος Μπούτος.
Κατόπιν της αλλαγής αυτής η σύνθεση του δ.σ. έχει ως εξής:
1. Μπούτος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του δ.σ.
2. Παπαβησσαρίων Αντώνης, εκτελεστικό μέλος του δ.σ.
3. Σοφιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος δ.σ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του δ.σ.
4. Σταμογιάννος Παναγιώτης, ανεξάρτητο μη ακτελεστικό μέλος του δ.σ.
5. Κατσικαλής Παναγιώτης, εκτελεστικό μέλος του δ.σ.
6. Μάστορας Χαράλαμπος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του δ.σ.
7. Λεκάκκης Γεώργιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του δ.σ.