Την επιστροφή της στην κερδοφορία σηματοδότησε το 2014 για τη Δάιος Πλαστικά, λόγω της σημαντικής μείωσης των εξόδων.

Ειδικότερα, για το σύνολο του 2014, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 106 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 3,6 εκατ. ευρώ το αμέσως προηγούμενο έτος 2013.

Ανοδικά κινήθηκε και ο κύκλος εργασιών, ο οποίος ανήλθε στα 40,7 εκατ. ευρώ, έναντι 35,9 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 10,7 εκατ. ευρώ έναντι 8,8 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν στα 1,72 εκατ. ευρώ, από ζημιές ύψους 1,48 εκατ. ευρώ.