Εκτός από τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου και οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δικαιούνται το επίδομα των 800 ευρώ, υπό την προϋπόθεση οι συμβάσεις τους να λύθηκαν νωρίτερα λόγω κορονοϊού.

Με νέα εγκύκλιό του το υπουργείο Εργασίας διευκρινίζει πως εργαζόμενοι με συμβάσεις που κανονικά θα έληγαν μετά τις 20 Μαρτίου με βάσει την αρχική συμφωνία, αλλά τελικά λύθηκαν πρόωρα, θα ενταχθούν στους δικαιούχους των 800 ευρώ όπως και όσοι απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν την περίοδο 1η έως 20 Μαρτίου 2020. 

Τι αναφέρει η εγκύκλιος

Η εγκύκλιος αναφέρει πως εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή ή υπολειτουργούν βάσει ΚΑΔ με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των  οποίων η συμφωνημένη, βάσει της ατομικής σύμβασης εργασίας, ημερομηνία αυτοδίκαιης λήξης τοποθετείται σε χρόνο μεταγενέστερο της 20ης Μαρτίου, οι οποίες ωστόσο λύθηκαν πρόωρα εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με οικειοθελή αποχώρηση εκ μέρους του εργαζόμενου είτε κατόπιν καταγγελίας από τον εργοδότη για σπουδαίο λόγο, με υποβολή του εντύπου Ε7 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», είναι δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€).
 
Οι εν λόγω άνεργοι θα πρέπει να μπουν και εκείνοι στην πλατφόρμα https://supportemployees.yeka.gr , όπως και οι άνεργοι που απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν το πρώτο 20ήμερο του Μαρτίου ώστε να λάβουν τα 800 ευρώ, ακόμη κι αν δικαιούνται το επίδομα ανεργίας.

Υπενθυμίζεται πως χθες, πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας, οι αιτήσεις των ανέργων για το επίδομα των 800 ευρώ ξεπέρασαν τις 40.000, ενώ σήμερα αιτήσεις υποβάλλουν οι δικαιούχοι που το ΑΦΜ τους λήγει σε 2.