Μία από τις πλέον γνωστές έννοιες στον χώρο της ασφάλισης είναι αυτή του Φιλικού Διακανονισμού. Όσοι από εμάς έχουμε εμπλακεί σε κάποιο τροχαίο ατύχημα είναι πιθανό να έπρεπε να γνωρίζουμε εάν υπήρχε η δυνατότητα να κάνουμε «φιλική δήλωση». Τί είναι όμως ο Φιλικός Διακανονισμός;

Ο Φιλικός Διακανονισμός είναι μία συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων. Μέσω του Φιλικού Διακανονισμού είναι δυνατή η εύκολη και γρήγορη αντιμετώπιση αποζημιώσεων που αφορούν υλικές ζημιές και μικρές σωματικές βλάβες με μείωση των δικαστικών διενέξεων.

Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε πως με το Φιλικό Διακανονισμό, αυτός που δε φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρία.

Ο Φιλικός Διακανονισμός τίθεται σε εφαρμογή όταν:

   1. Οι ασφαλιστικές εταιρίες και των δύο οχημάτων συμμετέχουν σε αυτόν

   2. Η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει τις 6.500 € ανά ατύχημα, η δε αποζημίωση για τυχόν σωματικές βλάβες δεν υπερβαίνει τις 30.000 € για κάθε ατύχημα συνολικά

   3. Το ατύχημα συμβαίνει είτε μέσα, είτε έξω από την Ελληνική Επικράτεια, αρκεί τα εμπλεκόμενα οχήματα να είναι ασφαλισμένα σε ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού

Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε πως για να τεθεί σε εφαρμογή ο Φιλικός Διακανονισμός, δεν είναι απαραίτητο  να συμπληρωθεί έντυπο φιλικής δήλωσης. Στην περίπτωση που ένας από τους οδηγούς δεν ευθύνεται πρέπει να υποβάλλει αρνητική δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρία, η οποία στέλνει σχετική ερώτηση στην εταιρία του υπαίτιου οδηγού για το αν αποδέχεται να ενταχθεί η ζημιά στον Φιλικό Διακανονισμό. Η αναμονή της απάντησης μπορεί να διαρκέσει μέχρι δέκα εργάσιμες ημέρες και εώς τότε δεν μπορεί να δοθεί καμία αποζημίωση

Σκόπιμο είναι πριν ασφαλιστούμε σε μία εταιρία, να ρωτήσουμε το εάν συμμετέχει σε αυτό το σύστημα. Πρέπει να γνωρίζουμε πως εάν αποτελεί μέρος του Φιλικού Διακανονισμού, σε περίπτωση που έχουμε στο μέλλον κάποιο ατύχημα, θα είναι πολύ πιο εύκολο να αποζημιωθούμε.