Φορολογικά κίνητρα για ανακαινίσεις κατοικιών – επιχειρήσεων με όχημα το REPower EU του Ταμείου Ανάκαμψης – και επιδότηση απασχόλησης

Δήμητρα Καδδά
Μοιράσου το
Φορολογικά κίνητρα για ανακαινίσεις κατοικιών – επιχειρήσεων με όχημα το REPower EU του Ταμείου Ανάκαμψης – και επιδότηση απασχόλησης
Και επιδότηση απασχόλησης στην πράσινη οικονομία, στο πακέτο μεταρρυθμίσεων. Σχέδια και τεχνολογίες ανακαίνισης που αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων μεταξύ της νέας «λίστας» επενδύσεων, μαζί με προγράμματα για την προώθηση ελέγχων ενεργειακής απόδοσης και συμβουλές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τι μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τις επιδοτήσεις 1 δισ. και από τα δάνεια έως 7,5 δισ. ευρώ που θα δικαιούται η Ελλάδα.

Το δικαίωμα να διαμορφώσει φορολογικά κίνητρα για εταιρείες και καταναλωτές ώστε να στραφούν από τη θέρμανση με βάση τα ορυκτά καύσιμα (φυσικό αέριο, πετρέλαιο), σε επιλογές χαμηλών εκπομπών άνθρακα δίνει, μεταξύ πολλών άλλων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, ο νέος άξονας REPowerEU που θα ενταχθεί στο Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Τα κίνητρα θα αφορούν στην στροφή σε ανανεώσιμες πηγές θέρμανσης, σε παρεμβάσεις για τηλεθέρμανση με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και στη χρήση βιομηχανικών αποβλήτων ως μέσο θέρμανσης και ψύξης. Προτείνεται επίσης η επιδότηση της απασχόλησης στο κλάδο των νέων πηγών ενέργειας.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις είναι μέρος του πακέτου των μεταρρυθμίσεων που μπορούν να ενταχθούν στο νέο άξονα. Στο πεδίο των επενδύσεων, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σχέδια και τεχνολογίες ανακαίνισης που αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, αλλά και προγράμματα για την προώθηση των ελέγχων ενεργειακής απόδοσης και για συμβουλές σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο νέος αυτός άξονας REPower EU, όπως έγραφε χθες στο insider.gr θα χρηματοδοτηθεί με 1 δισ. ευρώ επιδοτήσεων και έως 7,5 δισ. ευρώ δανείων αλλά και με πιθανή μεταφορά κονδυλίων από το ΕΣΠΑ και την ΚΑΠ (αν το επιθυμεί αυτό η Ελληνική πλευρά). Πλέον, η κυβέρνηση έχει περιθώριο 40 ημερών ώστε να ολοκληρώσει την πρόταση αναθεώρησης του Σχεδίου Ανάκαμψης.

Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις περιγράφονται ενδεικτικά στις συστάσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη μέλη. Η κυβέρνηση αναμένεται να έχει καλύτερη εικόνα γι αυτές τις επόμενες μέρες, όταν μαζί με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα λάβει και ειδικές συστάσεις σχετικές κατευθύνσεις ανά χώρα για τις χρήσεις των κονδυλίων. Ανάλογα, θα πρέπει να αποφασίσει πόσα κονδύλια θα ζητήσει από την ΕΕ, άλλα και τι προσαρμογές θα κάνει στο Ελληνικό σχέδιο Ανάκαμψης.

Όλα θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος Ιουνίου. Και τούτο ούτως ώστε να καταθέσει ακόμη και την 1η Ιουλίου (σ.σ. που αρχίζει το σχετικό δικαίωμα ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση), το αίτημα για την αναδιάρθρωση του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, με τη δημιουργία αυτού του νέου άξονα.

Ο πρώτος κατάλογος επενδύσεων

Αναλυτικά, στις επενδύσεις που μπορούν να γίνουν μέσω των νέων κονδυλίων για το REPower EU, είναι στο επίκεντρο οι υποδομές φυσικού αερίου που πρέπει όπως αναφέρεται να σχεδιασθούν με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αναγκών πρόσθετων ενεργειακών υποδομών, όπως ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το REPowerEU. Σύμφωνα με την Επιτροπή, στις επενδύσεις του νέου άξονα μπορούν να ενταχθούν οι εξής:

• Σχέδια και τεχνολογίες για ανακαίνιση που να αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και την απαλλαγή από εκπομπές άνθρακα, όπως είναι η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, η τηλεθέρμανση από ανανεώσιμες πηγές, οι στέγες φωτοβολταϊκών, η αποθήκευση ενέργειας, οι έξυπνοι θερμοστάτες και η μόνωση υψηλής ποιότητας.

• Προγράμματα για την προώθηση ελέγχων ενεργειακής απόδοσης και παροχής συμβουλών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

• Ανανέωση και αναβάθμιση δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση της ανακατανομής προς νέες θέσεις εργασίας, ειδικά στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σε άλλους τομείς της πράσινης οικονομίας.

• Οχήματα συγκοινωνιών μηδενικών εκπομπών, τα οποία θα έχουν σημαντική και άμεση επίδραση όσον αφορά τη μείωση της ζήτησης ορυκτών καυσίμων. Υποστήριξη της ηλεκτροδότησης των υποδομών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρόμων, και την ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης όσων προμηθεύουν οχήματα.

• Αύξηση δυνατότητας παραγωγής βιομεθανίου και ανανεώσιμων πηγών ή πράσινου υδρογόνου, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και ορυκτών καυσίμων.

• Επιτάχυνση της απορρόφησης ανανεώσιμων πηγών ή πράσινου υδρογόνου στους τομείς που είναι δύσκολο να αποδεσμευθούν από τον άνθρακα, διευκολύνοντας τη μετάβαση της τεχνολογίας σε διαδικασίες και εφαρμογές που βασίζονται στο υδρογόνο.

• Υποδομές υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένων αγωγών, αποθήκευσης και λιμενικών τερματικών.

• Μέτρα ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα σε κλάδους της βιομηχανίας, παροχή ηλεκτρισμού σε βιομηχανικές διεργασίες και τεχνολογίες που λειτουργούν με αέριο.

• Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας και εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου.

• Δυνατότητα παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανάπτυξη του εθνικού συστήματος διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευή διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας, υποδομές και εγκαταστάσεις που επιτρέπουν τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών σταθμών LNG (όπως πλωτές μονάδες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG), αγωγούς και αποθήκευση φυσικού αερίου και μέτρα για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

• Ανάπτυξη αλυσίδων αξίας σε πρώτες ύλες, τεχνολογία και εξοπλισμό που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση.

Για μέτρα που συμβάλλουν στην ασφάλεια του εφοδιασμού, όπως ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις, διασυνδέσεις ή δυνατότητες παραγωγής, τα κράτη μέλη καλούνται να δώσουν προσοχή στη διάσταση της κυβερνοασφάλειας των έργων, για να μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους πιθανούς κινδύνους.

Οι μεταρρυθμίσεις

Όπως και στο «παραδοσιακό» Σχέδιο Ανάκαμψης, οι επενδύσεις θα συνοδεύονται από μεταρρυθμίσεις. Μεταξύ άλλων, προτείνονται:

*Φορολογικά κίνητρα για εταιρείες και καταναλωτές ώστε να στραφούν από τη θέρμανση με βάση τα ορυκτά καύσιμα (φυσικό αέριο, πετρέλαιο), σε επιλογές χαμηλών εκπομπών άνθρακα (ανανεώσιμες πηγές θέρμανσης, τηλεθέρμανση με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και χρήση βιομηχανικών αποβλήτων ως μέσα παροχής θέρμανσης και ψύξης) και για την ανάπτυξη τοπικής δυναμικής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

• Κίνητρα για την προώθηση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σε άλλους τομείς της πράσινης οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων και καλά σχεδιασμένων κινήτρων προσλήψεων.

• Μεταρρυθμίσεις επιτάχυνσης των διαδικασιών χορήγησης αδειών για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ελαχιστοποίηση του χρόνου για την ανάπτυξή τους, καθώς και μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με βελτιώσεις στις υποδομές δικτύου. Στήριξη της διοίκησης για την επιτάχυνση και την αύξηση του αριθμού των αιτημάτων αδειοδότησης.

• Διαφανή χρονοδιαγράμματα την ανάπτυξη των δικτύων διανομής και τη διενέργεια των δημοπρασιών ΑΠΕ.

• Σχέδια ασφάλισης και μετριασμού κινδύνου των επενδύσεων σε έργα ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού ανανεώσιμων πηγών θέρμανσης και τηλεθέρμανσης.

• Μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ευελιξίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποθήκευσης.

• Κατάρτιση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για το πράσινο υδρογόνο, τη μεταφορά και την αποθήκευσή του.

• Κίνητρα για την ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης όσων προμηθεύουν οχήματα με ηλεκτρική ενέργεια ή υδρογόνο για μεταφορικούς σκοπούς.

• Προετοιμασία της αγοράς εργασίας και προσαρμογή των δεξιοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση στις ανάγκες της πράσινης μετάβασης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τι λεφτά δίνει το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης μετά το REPowerEU: Επιπλέον κονδύλια έως 8,5 δισ. -Δικαίωμα για 2 δισ. από ΕΣΠΑ-ΚΑΠ

Το Ταμείο Ανάκαμψης «πηγή» των 300 δισ. για την ενεργειακή κρίση – Δεν δίνει νέο χρήμα η ΕΕ – Πού ωφελείται η Αθήνα

Όλες οι ειδήσεις

23:50

ΕΟΔΥ: Πού θα κάνετε δωρεάν τεστ Covid-19 το Σάββατο 13/8

23:40

ΝΥΤ: 500 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώνονται ή τραυματίζονται καθημερινά στην Ουκρανία

23:22

Wall Street: «Γιόρτασε» τα στοιχεία για τον πληθωρισμό -Στις +400 μονάδες ο Dow Jones

23:20

Καιρός: Τοπικές ισχυρές βροχές ή καταιγίδες και με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων το Σάββατο

22:58

Το FBI κατέσχεσε άκρως απόρρητα έγγραφα από την έφοδο στην έπαυλη Τραμπ

22:50

Πετρέλαιο: Πτώση στην ημέρα, κέρδη στην εβδομάδα -Επηρέασαν τα αμερικανικά μάκρο

22:42

Frontex: Αύξηση 86% των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου

22:40

Κομισιόν: Ανθρωπιστική βοήθεια 4 εκατ. ευρώ για όσους έχουν ανάγκη στην Ουγκάντα

22:24

ΗΠΑ: Ο ένοπλος που επιχείρησε να εισβάλει στα γραφεία του FBI στο Οχάιο είχε απευθύνει «πρόσκληση στα όπλα»

22:22

Στο χειρουργείο ο Σαλμάν Ρούσντι μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε

21:58

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό στο Κραματόρσκ

21:44

Πέθανε η ηθοποιός Αν Χες

21:27

Χρυσός: Έκλεισε με άνοδο για να πετύχει την 4η διαδοχική εβδομάδα κερδών

21:15

Πορτογαλία: Συνεχίζει να φλέγεται εθνικός δρυμός - Έχουν καταστραφεί 100.000 στρέμματα

21:01

Μαυροβούνιο: Άγνωστος άνοιξε πυρ στην πόλη Τσέτινα, τουλάχιστον 11 νεκροί

20:45

Στον Καναδά μεταβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης την Κυριακή

20:42

Το Βουλγαρικό Πολεμικό Ναυτικό θα πραγματοποιήσει δυο πολυεθνικές ασκήσεις έως το τέλος του 2022

20:26

Σήμα κινδύνου από Κομισιόν για κίνδυνο μεγάλης απώλειας κονδυλίων ανά την ΕΕ – Τι λέει μελέτη για Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ

20:25

Peloton: Προχωρά σε 780 απολύσεις, κλείνει καταστήματα, αυξάνει τιμές

20:06

ΗΠΑ: Κυρώσεις σε βάρος του αντιπροέδρου της Παραγουάης για διαφθορά

20:01

Fuel Pass 2: Καταβλήθηκαν ήδη 155 εκατ. ευρώ σε άνω των 2 εκατομμυρίων δικαιούχους

19:36

Barkin της Fed: Οι αυξήσεις επιτοκίων πρέπει να συνεχιστούν έως ότου ο πληθωρισμός «ρίξει άγκυρα» στο 2%

19:17

Πυροσβεστική: Συνολικά 34 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

19:04

Ευρωαγορές: Με θετικό πρόσημο έκλεισαν τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια

18:51

Ο συγγραφέας Σαλμάν Ρούσντι μαχαιρώθηκε στον λαιμό και διακομίστηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο

18:41

Με μειωμένη ταχύτητα στον Πειραιά το World Champion Jet λόγω εμπλοκής αντικειμένου στην υδροπρόωση

18:30

Οικονόμου: Ο κ. Τσίπρας μάταια προσπαθεί να υποδαυλίσει ένταση με ύβρεις συνδεδεμένες με περίεργες εποχές

18:24

Τραμπ για Washington Post: «Το θέμα με τα πυρηνικά όπλα είναι μια απάτη»

18:10

Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση - Στο 3,48% τα εβδομαδιαία κέρδη

17:51

ΗΠΑ: Αύξηση στον δείκτη καταναλωτικού κλίματος τον Αύγουστο