ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ

2.55€
Μεταβολή -0.39%
Τελ. ενημ: 17:25:01 - 2021-06-18
 • Υψηλό Ημέρας 3.32
 • Χαμηλό Ημέρας 1.795
 • Άνοιγμα 2.6
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 2.56
 • Όγκος 605
 • Τζίρος 1517.35
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 2,55€
 • Κεφαλαιοποίηση 7772400
 • Αριθμος Μετοχών 3048000
 • Κωδ. ISIN GRS095003000
 • BBGID BBG000BNRR98
 • Κλάδος Σίδηρος & Χάλυβας

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες2,3302,71010,8714.1641216.943
30 Ημέρες2,1412,9007,3294.5316819.835
3 Μήνες2,0372,90018,62161.2601.0906.588
6 Μήνες2,0022,9008,91281.4362.0655.817
12 Μήνες1,3062,90039,51348.7183.6043.377
2021-06-15 | 20:05:04
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. (εφεξής «η Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 και των κατ εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας και κατόπιν της από 11/06/2021 γνωστοποίησης συναλλαγών που υπέβαλε στην Εταιρεία, η κα Μάιντα Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ, με την ιδιότητά της ως υπόχρεο πρόσωπο (Μέτοχος μετά των αναλογούντων δικαιωμάτων ψήφου με ποσοστό άνω του 20%), προέβη στις 10/06/2021 σε πώληση 18.520 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας, με συνδικαιούχο τον κο Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου, στην αγορά του Χρηματιστηρίου  Αθηνών, και το ποσοστό, το οποίο κατέχει από τις 10/06/2021 ανέρχεται στο 19,16% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Επομένως η κα Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ είναι δικαιούχος  280.100 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μέσω ατομικής επενδυτικής μερίδας καθώς και συνδικαιούχος 11.893 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας με συνδικαιούχο τον κο Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου.

20210610 Τζιρακιάν Μάιντα ΚΕΜ 18.520ΜΤΧ
2021-06-01 | 16:01:47
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. (εφεξής «η Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 και των κατ εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας και κατόπιν της από 01/06/2021 γνωστοποίησης συναλλαγών που υπέβαλε στην Εταιρεία, η κα Ανούς Τζιρακιάν του Κρικόρ, με την ιδιότητά της ως υπόχρεο πρόσωπο (Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), προέβη στις 31/05/2021 σε αγορά 3.381 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι συνολικού ποσού 8.838,49 ευρώ και το ποσοστό, το οποίο κατέχει από τις 31/05/2021 ανέρχεται στο 0,22% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

20210601 Τζιρακιάν Ανούς (31-05-2021 - 3.381ΜΤΧ)
2021-06-01 |
Aποκοπή ΑΜΚ με καταβολή μετρητών (ΤΖΚΑ)
Από 01/06/2021, οι μετοχές της εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.» (GRS095003000) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 1.524.000 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 1 νέα (ΚΟ) μετοχή για κάθε μία 1 παλαιά (ΚΟ) μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής €2,00. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 04/06/2021 έως και 17/06/2021 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 04/06/2021 έως και 14/06/2021. As of June 1, 2021, the shares of the company “PIPEWORKS L. TZIRAKIAN PROFIL S.A.” (GRS095003000) are traded on the ATHEX ex-rights in terms of 1 new (CR) share for every 1 old (CR) share held –with issue of 1,524,000 new CR shares - at an issue price of €2.00 per share. The rights’ trading period is set from June 4, 2021, to June 14, 2021 (included). The rights’ subscription period is set from June 4, 2021, to June 17, 2021 (included). Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 01/06/2021, ορίζονται ως εξής: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (31/05/2021): €2,7000 και -30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης:
2021-06-01 |
Aποκοπή ΑΜΚ με καταβολή μετρητών (ΤΖΚΑ)
Από 01/06/2021, οι μετοχές της εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.» (GRS095003000) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 1.524.000 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 1 νέα (ΚΟ) μετοχή για κάθε μία 1 παλαιά (ΚΟ) μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής €2,00. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 04/06/2021 έως και 17/06/2021 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 04/06/2021 έως και 14/06/2021. As of June 1, 2021, the shares of the company “PIPEWORKS L. TZIRAKIAN PROFIL S.A.” (GRS095003000) are traded on the ATHEX ex-rights in terms of 1 new (CR) share for every 1 old (CR) share held –with issue of 1,524,000 new CR shares - at an issue price of €2.00 per share. The rights’ trading period is set from June 4, 2021, to June 14, 2021 (included). The rights’ subscription period is set from June 4, 2021, to June 17, 2021 (included). Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 01/06/2021, ορίζονται ως εξής: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (31/05/2021): €2,7000 και -30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης:
2021-05-28 | 17:57:40
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 01/06/2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 04/06/2021 - 17/06/2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ : 04/06/2021 - 14/06/2021

Ανακοίνωση ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Αποκοπή Δικαιώματος προτίμησης
2021-05-28 | 09:42:52
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

 

Η  εταιρεία « ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 28.05.2021 θέτει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 27.05.2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο

 

Ανακοίνωση ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου