ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)

1.07€
Μεταβολή 18.23%
Τελ. ενημ: 17:25:02 - 2021-06-11
 • Υψηλό Ημέρας 1.08
 • Χαμηλό Ημέρας 0.725
 • Άνοιγμα 0.96
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 0.905
 • Όγκος 5.688
 • Τζίρος 5888.98
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 14532978.61
 • Αριθμος Μετοχών 13582223
 • Κωδ. ISIN GRS484003009
 • BBGID BBG000G2V663
 • Κλάδος Σίδηρος & Χάλυβας

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,8151,07017,5822.251644.094
30 Ημέρες0,8151,07030,4950.4341541.994
3 Μήνες0,6101,07072,58131.0213481.749
6 Μήνες0,4781,07098,15295.2927831.795
12 Μήνες0,2921,070168,84525.1331.3581.287
2021-06-11 | 12:41:19
ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του, στις 10 Ιουνίου 2021:

 

 • Όρισε ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, τους κ.κ.:

 

α) Κωνσταντίνου Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

 

β) Βαρδαραμάτο Γεράσιμο του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

 

γ) Μανώλη Βασιλεία του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

 • Επιπροσθέτως, όρισε, ως Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, τα εξής Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

 

α) τον κο. Παναγιώτη Κωνσταντίνου του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

 

β) την κα. Ευσταθία Σαλακά του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

 

γ) την κα. Βασιλεία Μανώλη του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

Η θητεία των Επιτροπών ορίσθηκε μονοετής, αρχόμενη από την ημερομηνία ορισμού των

μελών των Επιτροπών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2021-06-10 | 14:06:20
ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - Δελτίο Τύπο αναφορικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση

Την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο.

Συμμετείχαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 11.217.246 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 13.582.223, ήτοι ποσοστό 82,59% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Παρουσιάζοντας την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2020  ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Αντώνης Καραδελόγλου, ο οποίος προέδρευσε της Γενικής Συνέλευσης, τόνισε ότι δύο υπήρξαν οι παράγοντες που επέδρασαν καθοριστικά στην εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων τη χρονιά που πέρασε: Ο πρώτος ήταν η πανδημία, με αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην Ελληνική όσο και στην παγκόσμια οικονομία, και ο δεύτερος η ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ.

Παρά την αρνητική επίπτωση της πανδημίας στη ζήτηση και τη συνολική λειτουργία της οικονομίας, η εταιρεία κατάφερε το α΄ εξάμηνο να διατηρήσει τον όγκο των πωλήσεών της στα επίπεδα του αντίστοιχου διαστήματος του 2019. Το β' εξάμηνο, ενισχυμένη και από τη συναλλαγή με τη ΜΠΗΤΡΟΣ που ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο, η εταιρεία πέτυχε να αυξήσει τον όγκο των πωλήσεων κατά 23%, με αποτέλεσμα να καταγράψει, σε ετήσια βάση, αύξηση της τάξης  10% σε σχέση με το 2019, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της στην Ελληνική αγορά.

Σε επίπεδο Ομίλου, η ποσοστιαία αύξηση του όγκου των πωλήσεων το 2020 έναντι του 2019 διαμορφώθηκε στο 2%, λόγω των μειωμένων πωλήσεων της SIDMA ROMANIA. Η θυγατρική αντιμετώπισε προβλήματα ρευστότητας, καθώς δεν είχε ακόμα συμφωνηθεί το πλάνο αναδιάρθρωσης των δανείων της, αντίστοιχο με αυτό της Μητρικής. Στις αρχές του 2021 η θυγατρική συμφώνησε με τις πιστώτριες τράπεζες την αναδιάρθρωση των δανείων της με αποτέλεσμα να βρίσκεται σήμερα σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση.

Παρόλο ότι οι μέσες τιμές πώλησης των χαλυβουργικών προϊόντων το 2020 μειώθηκαν διεθνώς κατά 3 – 4 %, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε αύξηση 4,7%, ενώ ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 2,3% επηρεασμένος από την αρνητική απόδοση της SIDMA Romania.

Επίσης, η εταιρεία, συνεχίζοντας την αυστηρή πιστωτική της πολιτική, είχε μηδενικές επισφάλειες το 2020 περιορίζοντας μάλιστα τις ημέρες πίστωσης σε 94 από 101 το 2019.

Η σημαντικότερη, όμως, εξέλιξη στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας κατά την παρελθούσα χρήση, όπως επεσήμανε ο κ. Καραδελόγλου, ήταν η επίτευξη –έστω και οριακών- κερδών προ φόρων  μετά από αρκετά χρόνια αρνητικών αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατέγραψε το 2020 καθαρά προ φόρων αποτελέσματα ύψους 355 χιλ. ευρώ, παρά τις έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες της τάξης των 600 χιλ. ευρώ που αφορούσαν στη συναλλαγή με τη ΜΠΗΤΡΟΣ και βάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσης.

Σημαντικότατη εξέλιξη αποτέλεσε, επίσης, η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, τα οποία απέκτησαν θετικό πρόσημο και διαμορφώθηκαν στην περιοχή των 3,5 εκ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της συναλλαγής με τη ΜΠΗΤΡΟΣ αλλά και της επιβαλλόμενης αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων.  

Κλείνοντας,  ο κ. Καραδελόγλου αναφέρθηκε δι' ολίγων στην τρέχουσα χρήση αλλά και στις προοπτικές της εταιρείας και του Ομίλου, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη διαμόρφωση των μεγεθών του α' εξαμήνου όπου η αναχρηματοδότηση των δανείων, αλλά και η κερδοφορία όλων των εταιρειών του Ομίλου έχουν σαν αποτέλεσμα την βελτίωση των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας και του Ομίλου.  Η εκτίμηση του μάλιστα ήταν ότι το α εξάμηνο του έτους τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου θα είναι πλέον θετικά. Εξέφρασε δε την αισιοδοξία του τόσο για το υπόλοιπο της χρονιάς όσο και το προβλεπτό μέλλον τονίζοντας ότι η ενίσχυση της ζήτησης, η θεαματική αύξηση των τιμών και η σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους επιδρούν ευεργετικά στα αποτελεσματικά μεγέθη της εταιρείας και του Ομίλου. Οι επεκτατικές εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές, και -ιδιαίτερα- το Ταμείο Ανάκαμψης και ο νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να τονώσουν τη ζήτηση χαλυβουργικών σε όλες τις περιοχές, που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Η μητρική εταιρεία, απαλλαγμένη από τα βάρη που της επισώρευσε η κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, επιβεβαιώνει και ενισχύει την ηγετική θέση της στην εγχώρια αγορά. Η SIDMA ROMANIA, με μειωμένα πλέον τα δάνεια και το κόστος εξυπηρέτησής τους, δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες για μια πορεία με κερδοφορία και αυξήσεις στους όγκους πωλήσεων και τα μερίδια της τοπικής αγοράς. Τέλος η SIDMA BULGARIA, που έχει από καιρό μπει σε πορεία θετικών αποτελεσμάτων, επιταχύνει τους αναπτυξιακούς της ρυθμούς με στόχο την καθιέρωσή της μεταξύ των μεγάλων παικτών της Βουλγαρικής αγοράς χαλυβουργικών.

Στη συνέχεια, ο κ. Μιχάλης Σαμωνάς, Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας, παρουσίασε επιγραμματικά τα βασικά οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της. Σε ενοποιημένο επίπεδο εστίασε στα ποσοστά κερδοφορίας, τα οποία κατά την τελευταία τριετία παρουσίασαν σημαντική βελτίωση. Το ποσοστό μικτού κέρδους σημείωσε αύξηση κατά 34%, από 7,6% το 2018 σε 10,2% το 2020, ενώ το ποσοστό EBITDA αυξήθηκε κατά 55%, από 3,1% το 2018 σε 4,8% το 2020.     

Αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση των τιμών των πρώτων υλών σε ποσοστό που υπερβαίνει το 60% από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι σήμερα, αύξηση, η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, οφείλεται στη  συνεχιζόμενη αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης χάλυβα, στις περικοπές παραγωγής στην Κίνα και στις υψηλές τιμές του σιδηρομεταλλεύματος.

Τέλος, αναφέρθηκε στην επίδραση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας στον ισολογισμό της ίδιας αλλά και του Ομίλου, επισημαίνοντας ιδιαίτερα ότι το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου από €55,8 εκ. αρνητικό διαμορφώθηκε σε €16,2 εκ. θετικό καθώς € 72 εκ. υποχρεώσεις μεταφέρθηκαν από βραχυπρόθεσμες σε μακροπρόθεσμες. Το γεγονός αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξάλειψη από το πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών της παρατήρησης, που υπήρχε τα προηγούμενα έτη, για Ουσιώδη Αβεβαιότητα σχετικά με τη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου.

Στη συνέχεια ο κ. Νίκος Κορίτσας, ως Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης, προχώρησε στην ανάγνωση των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα και οι επ' αυτών αποφάσεις λήφθηκαν ομόφωνα και σύμφωνα με τις αντίστοιχες εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μεταξύ άλλων, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με μονοετή θητεία, και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως ακολούθως:

1)    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΠΗΤΡΟΣ                 

2)    VICTOR ANDREA PISANTE                                  

3)    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ

4)    ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ

5)    ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

6)    ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΜΩΝΑΣ 

7)    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                                                           

8)    ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ, Ανεξάρτητο μέλος 

9)  ΒΑΣΙΛΕΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΑΝΩΛΗ, Ανεξάρτητο μέλος                 

10) ΕΥΣΤΑΘΙΑ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΣΑΛΑΚΑ, Ανεξάρτητο μέλος.

(Οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι αναρτημένες στους ιστότοπους της εταιρείας και του ΧΑ)    

 

 

2021-06-10 | 13:44:26
ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει,  ότι δυνάμει της από 10 Ιουνίου 2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, εξελέγη το νέο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο  συνήλθε την ίδια ημέρα σε συνεδρίαση, κατά την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα, προσδιορίστηκε η ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών ή μη και ανατέθηκαν εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης.

Η συγκρότηση του νέου διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής:

 1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΠΗΤΡΟΣ, Πρόεδρος Μη- Εκτελεστικό Μέλος

2) VICTOR ANDREA PISANTE, Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος

3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

5) ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μη- Εκτελεστικό Μέλος

6) ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΜΩΝΑΣ, Εκτελεστικό Μέλος

7) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Μη- Εκτελεστικό Μέλος

8) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ, Ανεξάρτητο Μη- Εκτελεστικό Μέλος

9)  ΒΑΣΙΛΕΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΑΝΩΛΗ, Ανεξάρτητο Μη- Εκτελεστικό Μέλος

10) ΕΥΣΤΑΘΙΑ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΣΑΛΑΚΑ, Ανεξάρτητο Μη- Εκτελεστικό Μέλος

 Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι μονοετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

2021-06-10 | 13:37:12
ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στην Αθήνα στις 10 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας επί της Λ. Μεγαρίδος 188, Τ.Κ. 19300 Ασπρόπυργος, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 20.05.2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν 15 μέτοχοι, κάτοχοι 11.217.246 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 82,59 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και των επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα  1ο Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.217.246 ψήφοι), τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2020  (1/1/2020 - 31/12/2020) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Ενέκριναν επίσης ομοφώνως και παμψηφεί τη μη καταβολή μερίσματος λόγω της μη ύπαρξης κερδών προς διανομή, σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Θέμα  2ο Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.217.246 ψήφοι) και σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2020 καθώς και την  απαλλαγή, των ελεγκτών, που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.

Θέμα  3ο Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.217.246 ψήφοι) την έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, καθώς και την προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Θέμα  4ο Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.217.246 ψήφοι) την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την περίοδο 01/01/2020 έως 31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Θέμα  5ο Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.217.246 ψήφοι) την εκλογή των ελεγκτών της Εταιρίας Grant Thornton Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με Α.Μ ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά την χρήση 2021, η αμοιβή της οποίας θα ανέλθει στο ποσό των 85.000€.                                 

Θέμα  6ο Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.217.246 ψήφοι) την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού και το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση  συνδεδεμένων εταιρειών.

Θέμα  7ο Εξέλεξαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.217.246 ψήφοι) ως μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου τους εξής:

 1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΠΗΤΡΟΣ                 

2) VICTOR ANDREA PISANTE                                   

3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ

4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ

5)  ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

6)  ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΜΩΝΑΣ 

7)  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                                                           

8)  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ 

9)  ΒΑΣΙΛΕΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΑΝΩΛΗ                

10) ΕΥΣΤΑΘΙΑ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΣΑΛΑΚΑ               

 Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη επόμενη της εκλογής τους, είναι μονοετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Από τα παραπάνω μέλη, η  Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους κ. Γεράσιμο Βαρδαραμάτο, κ. Βασιλεία Μανώλη  και κ. Ευσταθία Σαλακά ως ανεξάρτητα μέλη του, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως σήμερα ισχύει, τα αυστηρότερα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17 Ιουλίου 2021 καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

 Θέμα  8ο Όρισαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.217.246 ψήφοι) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως  επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μέλος της να είναι μη εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17 Ιουλίου 2021 και όρισαν περαιτέρω ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ενός (1) έτους, όπως και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 10.06.2022, και θα παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

 Θέμα 9ο Ενημερώθηκαν από τον  Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

 Θέμα  10ο Ενέκριναν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.217.246 ψήφοι) την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την Εγκύκλιο 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020»), όπως αυτή συντάχθηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την Συνεδρίαση της  14/05/2021. Το πλήρες κείμενο της  Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.sidma.gr.

 Θέμα 11ο Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.217.246 ψήφοι) την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 110 και 111 του Ν. 4548/2018, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την Συνεδρίαση της 14/05/2021.   Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.sidma.gr.

Θέμα 12ο Ενημερώθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά την κατάσταση των ιδίων κεφαλαίων.  

Θέμα 13ο  Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.217.246 ψήφοι) την έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 14 του Ν. 3156/2003, ύψους έως Ευρώ πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων επτά χιλιάδων (€5.307.000), το οποίο θα καλυφθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ως αρχικό Ομολογιούχο, η οποία θα ενεργήσει επίσης και ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων (εφεξής η «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων») στο πλαίσιο κάλυψης της σκοπούμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου  της θυγατρικής της Εταιρείας SIDMA ROMANIA SRL με σκοπό την αναδιάρθρωση δανείων της τελευταίας.

Ως τελική ημερομηνία αποπληρωμής των ομολογιών που θα εκδοθούν σε μία σειρά στο πλαίσιο του ως άνω ομολογιακού δανείου θα ορισθεί η ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται δέκα (10) έτη από την αντίστοιχη ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών.

Προς εξασφάλιση της εμπρόθεσμης και προσήκουσας εκπλήρωσης των πάσης φύσεως απαιτήσεων που απορρέουν από το ομολογιακό δάνειο, εγκρίθηκε ομόφωνα να παρασχεθούν στην Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των ομολογιούχων, κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα εξασφαλιστικά δικαιώματα επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας:

(Α) Υποθήκη Γ' τάξης [ή επόμενης], ποσού Ευρώ έξι εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (€6.368.400), επί των κάτωθι ακινήτων του Εκδότη:

1.       Αγροτεμαχίου εκτάσεως 34.531,80 τ.μ. (κατά νεότερη μέτρηση) και ΚΑΕΚ 050256404003, μετά των επ' αυτού κτισμάτων, συστατικών, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων, το οποίο βρίσκεται στην περιφέρεια του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στη θέση Μαύρη Ώρα, επί της οδού Μεγαρίδος, εκτός σχεδίου πόλεως, εντός της βιομηχανικής ζώνης Ασπροπύργου,

2.       Γηπέδου εκτάσεως 52.855,18 τ.μ. και ΚΑΕΚ 191250601137, μετά των επ' αυτού κτισμάτων, συστατικών, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων, το οποίο βρίσκεται στην Περιφέρεια του Δήμου Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης του Δήμου αυτού, στην περιοχή Παλαιοκάστρου, το οποίο αποτελεί τμήμα του με αριθμό 1508 αγροτεμαχίου του αναδασμού του αγροκτήματος Ωραιοκάστρου του έτους 1963,

3.       Ακινήτου ευρισκομένου επί της Κτηματικής Περιφέρειας της Κοινότητας Ροδίτσας, στην Βιομηχανική Περιοχή ΛΑΜΙΑΣ,  ήδη στο  Δήμο Λαμιέων , Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και ειδικά στο Ο.Τ 4Β, το οποίο προήλθε από τη φυσική (εν τοις πράγμασι) συνένωση των ακόλουθων δύο (2) όμορων ακινήτων:

(i) οικόπεδο με βιομηχανικό συγκρότημα κτηρίων, εκτάσεως [26.180,00 τ.μ.] και

(ii) γήπεδο εκτάσεως [18.480,00 τ.μ.],

(Β) Ενέχυρο Β΄ τάξης επί των μετοχών της SIDMA ROMANIA, άμεσης ή έμμεσης κυριότητας του Εκδότη, και

(Γ) Ενέχυρο Γ΄ τάξης  επί των απαιτήσεων από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Τέλος ανατέθηκε στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τόσο της διαπραγμάτευσης για τη σύναψη του κοινού ομολογιακού δανείου όσο και του καθορισμού των όρων που θα διέπουν αυτό, μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, ώστε το διοικητικό συμβούλιο (συλλογικά ή κατ' εξουσιοδότηση τρίτων προσώπων) να αποφασίζει για όλα τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην έκδοση αυτού και στη σύναψη κάθε σχετικού εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλιστικών εγγράφων του ομολογιακού δανείου καθώς και συμφωνίας πιστωτών με τους πιστωτές της SIDMA ROMANIA SRL, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης δανείων της τελευταίας.

Θέμα 14ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.217.246 ψήφοι),  την τροποποίηση άρθρου 2 του καταστατικού η οποία αφορά την έδρα της εταιρίας.

Ειδικότερα, κατόπιν μεταφοράς των κεντρικών γραφείων Διοίκησης από τα Οινόφυτα στο Υποκατάστημα Ασπροπύργου, εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρίας,  από τον Δήμο Χαλανδρίου (Βασ. Γεωργίου 30 τ.κ. 15233 Χαλάνδρι) όπου βρίσκεται σήμερα, στο Υποκατάστημα της εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής (Λεωφ. Μεγαρίδος 188 τ.κ. 19300 Ασπρόπυργος).

Κατόπιν αυτού, το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρίας τροποποιήθηκε ως εξής :

 Άρθρο 2

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου Αττικής.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την οποία συγχρόνως θα ορίζεται η αρμοδιότητά τους.

2021-05-20 | 12:34:58
ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Προς τους μετόχους  της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

“ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ”

με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 361801000 

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας “ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στον Ασπρόπυργο Αττικής, στα γραφεία του Υποκαταστήματος της εταιρίας, οδός Μεγαρίδος  188,  τ.κ. 19300, Ασπρόπυργο προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Υποβολή και Έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.
 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.
 3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.
 4. Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2020 (άρθρο 112  παρ. 3 του Ν. 4548/2018).
 5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας  και Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2021 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.
 6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.
 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.
 9. Ενημέρωση των Μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020.
 10. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (προσαρμογή στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020).
 11. Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 110 και 111 του Ν. 4548/2018.
 12. Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου.
 13. Έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως του συνολικού ποσού των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων επτά χιλιάδων (€5.307.000). Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το νόμο και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την σύναψη κάθε σχετικού εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλιστικών εγγράφων.
 14.  Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας.
 15. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

 

Στη Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετάσχει κάθε πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την έναρξη της 05.06.2021 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής συνεδρίασης κατά τα ανωτέρω.

 

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας « ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021).

 

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.  σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητών εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

 

Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

 

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

 Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

 

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

 

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον  σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

 

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.sidma.gr), στην κατηγορία «Ενημέρωση Επενδυτών / Γενικές Συνελεύσεις»  το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 33 Ισόγειο, ή αποστέλλεται στο fax: 210 3498281 ή μέσω email στο [email protected] τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 3498200, κα. Όρκουλα Ιωάννα.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19 και με σκοπό την λήψη κάθε δυνατής μέριμνας για την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικά του κοινού καθιστά δυνατή τη συμμετοχή όσων μετόχων το επιθυμούν στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10/06/2021, καθώς σε κάθε επαναληπτική ή μετ' αναβολής συνεδρίαση αυτής, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 125 του Νόμου 4548/2018.

 

Προς το σκοπό αυτό, παρακαλούνται όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με τηλεδιάσκεψη είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου να επικοινωνήσουν την πρόθεσή τους, το αργότερο, εφόσον είναι δυνατόν, μέχρι την Ημερομηνία Καταγραφής και, σε κάθε περίπτωση, έως 48 ώρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης με τη συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής μετόχου μέσω τηλεδιάσκεψης ή/και εξουσιοδότησης, σε περίπτωση συμμετοχής μέσω αντιπροσώπου, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ως μέρος του πληροφοριακού υλικού για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/06/2021, στην ακόλουθη διεύθυνση https://www.sidma.gr/index.php/el/investement-relations/enimerosi-ependiton. Η δήλωση συμμετοχής μετόχου μέσω τηλεδιάσκεψης ή/και εξουσιοδότηση υποβάλλεται με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του μετόχου από δημόσια αρχή (περιλαμβανομένων ενδεικτικά της προξενικής ή αστυνομικής αρχής) είτε σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι Τ.Κ. 152 33, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

Υπενθυμίζεται στους κυρίους μετόχους η εναλλακτική δυνατότητα συμπλήρωσης ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi» (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses), και αντιστοίχως ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Exousiodotisi» (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-exousiodoteses), με χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων είτε της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) είτε των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) για την ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση - ταυτοποίηση τους, η οποία αποστέλλεται είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, ο μέτοχος θα πρέπει να δηλώνει τον αριθμό μερίδας Πελάτη (στην περίπτωση που οι μετοχές φυλάσσονται σε Λογαριασμό Πελάτη),  ή τον Μοναδικό Αναγνωριστικό Κωδικό του Μετόχου που παρέχεται από τον Τελευταίο Διαμεσολαβητή στην Εταιρεία σύμφωνα με τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 (στην περίπτωση που οι μετοχές φυλάσσονται σε Λογαριασμό Πελατείας), και την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) του ίδιου ή του διορισθέντος αντιπροσώπου του, κατά περίπτωση, προκειμένου να του αποσταλεί ο κωδικός συμμετοχής, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση. Άλλως, δε θα είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση. Καθόσον για τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αποστέλλεται ένας κωδικός συμμετοχής στη μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) μετόχου ή εκπροσώπου/ αντιπροσώπου, κάθε μέτοχος δύναται να διορίσει έναν μόνο αντιπρόσωπο για την εξ αποστάσεως συμμετοχή του στην Γενική Συνέλευση.

 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 2, 3, 6 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 141 ΤΟΥ Ν. 4548/2018, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

 

 

(α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 26/05/2021, δηλ.  δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, μέχρι τις 28/05/2021, δηλ.  δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την  03/06/2021, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.sidma.gr), το αργότερο μέχρι την  04/06/2021, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (α) και (β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την  04/06/2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

 

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις  04/06/2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η εν λόγω απόδειξη μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες.

  

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 (κείμενο πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και έντυπο διορισμού αντιπροσώπου), αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.sidma.gr. Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων θα διατίθεται στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Βασ.  Γεωργίου 30, Χαλάνδρι Τ.Κ. 152 33. 

 

Αθήνα, 12 Μαΐου 2021,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

2021-05-19 | 15:39:09
ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021

Η ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2, παρ.1β και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα διεξαχθεί τελικώς την 10η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη, αντί για την 24η Μαΐου 2021, που είχε ανακοινωθεί στις 12 Απριλίου 2021.

2021-04-13 | 10:10:13
ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Θετικά αποτελέσματα προ φόρων για την Εταιρεία και αύξηση όγκου πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας, για την Εταιρεία και τον Όμιλο, εν μέσω πανδημίας.

 

Το 2020, σε ένα περιβάλλον όπου η αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας επιβραδύνθηκε σημαντικά από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 καταγράφοντας ύφεση 8,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,  τόσο η εταιρία όσο και ο Όμιλος κατάφεραν να αυξήσουν τον όγκο πωλήσεων και τη λειτουργική τους κερδοφορία σε σχέση με την προηγούμενη χρήση διατηρώντας ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά. Στο αποτέλεσμα αυτό συνέβαλαν η διατήρηση της ζήτησης χαλυβουργικών σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρά την πανδημία, η αύξηση των διεθνών τιμών του χάλυβα που οδήγησε στη διεύρυνση των περιθωρίων μικτού κέρδους της εταιρείας και η ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, η οποία, εκτός από την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων και της ρευστότητας της εταιρείας, είχε ως αποτέλεσμα και τη μεγέθυνση του μεριδίου της στην εγχώρια αγορά το τελευταίο τετράμηνο του έτους. Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι, μετά από μια σειρά ετών με ζημιογόνα αποτελέσματα σε επίπεδο προ φόρων, η μητρική εταιρεία πέρασε ξανά στην κερδοφορία.

 

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το 2020 διαμορφώθηκε περίπου στα περυσινά επίπεδα. Συγκεκριμένα σε ευρώ133,3 εκ., έναντι ευρώ133,7 εκ. το 2019, μειωμένος οριακά κατά 0,3%, επηρεασθείς από την πτώση της μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων χάλυβα μέσα στο 2020 κατά 5,2%, σε σχέση με το 2019. Μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα ευρώ 162,8 εκ. έναντι ευρώ 166,6 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, μειωμένος δηλαδή κατά 2,3%. Αντίθετα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 6,3 εκ. από ευρώ 4,6 εκ. το 2019, καταγράφοντας αύξηση κατά 39%, κυρίως λόγω της αύξησης κατά 23,64% του περιθωρίου μικτού κέρδους. Τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν μείωση των ζημιών κατά ευρώ1,1 εκ., από ευρώ 1,9 εκ. το 2019 σε ευρώ 0,8 εκ. το 2020. Τόσο τα έκτακτα έξοδα ύψους ευρώ 0,6 εκ., που αφορούν την διαδικασία ολοκλήρωσης της απορρόφησης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, όσο και τα αρνητικά αποτελέσματα της θυγατρικής στην Ρουμανία προκάλεσαν στον Όμιλο καταγραφή ζημιών σε επίπεδο προ φόρων, περιορισμένων όμως αισθητά σε σχέση με προηγούμενες χρήσεις. Τα διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν στα ευρώ 16,7 εκ. από ευρώ 6,2 εκ. στο τέλος του 2019, ενώ οι καθαρές δανειακές του υποχρεώσεις υποχώρησαν οριακά κατά 0,2%. μετά την μεταφορά μετρητών και δανείων από την ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ.

 

Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το 2020 διαμορφώθηκε σε ευρώ 93,9 εκ. από ευρώ 85,0 εκ. το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,5%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε ευρώ 123,4 εκ. από ευρώ 117,8 εκ. το 2019, αυξημένος κατά 4,7% (με τη μέση τιμή πώλησης κατά 5,2 % χαμηλότερη από αυτήν του 2019). Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 5,6 εκ., από ευρώ 3,6 εκ. το 2019, κυρίως λόγω της αύξησης του ποσοστού μικτού κέρδους κατά 20,2%, ενώ τα προ φόρων, μετά από σειρά ετών, επανήλθαν σε κερδοφορία ύψους ευρώ 0,4 εκ. από ζημιές ευρώ 1,0 εκ. το 2019. Τα αποτελέσματα βαρύνουν έκτακτα έξοδα ύψους ευρώ 0,6 εκ., όπως αναφέραμε και παραπάνω, που αφορούν σε έξοδα συμβούλων και Τραπεζών αναφορικά με την ολοκλήρωση της απορρόφησης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ.

 

Στις 5 Φεβρουαρίου 2021 ολοκληρώθηκε και η αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, με αποτέλεσμα Τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους ευρώ 72.6 εκ. να μεταφερθούν στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, και τη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας και του Ομίλου.

  

Στις θυγατρικές των Βαλκανίων, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 0,4 % στα ευρώ 26,7 εκ. έναντι ευρώ 26,6 εκ. της προηγούμενης χρονιάς, αλλά με τη μέση τιμή πώλησης κατά 6,2% χαμηλότερη από αυτήν του 2019, αύξηση σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA σε ευρώ 737 χιλ. από ευρώ 635 χιλ. το 2019 (αύξηση 16,1%), και αύξηση αποτελεσμάτων προ φόρων σε ευρώ 130 χιλ. το 2020 από ευρώ 21 χιλ. την προηγούμενη χρήση.

 

Η δε SIDMA Romania παρουσίασε μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 42%, στα ευρώ 13,3 εκ. έναντι   ευρώ 23,0 εκ. το 2019 (με τη μέση τιμή πώλησης κατά 4,0 % χαμηλότερη από αυτήν του 2019). Η μείωση του κύκλου εργασιών της οφείλεται κυρίως στα προβλήματα ρευστότητας που παρουσίασε η θυγατρική, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η αναδιάρθρωση του δανεισμού της από τις συμμετέχουσες τράπεζες. Η συμφωνηθείσα αναδιάρθρωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους. Ήδη η μητρική εταιρεία προχωράει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής. Η μείωση του κόστους δανεισμού της και η αύξηση της ρευστότητας, μέσω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, στοχεύει στην εξυγίανση του ισολογισμού και την βελτίωση των αποτελεσμάτων της.  Για το 2020, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA η εταιρία σημείωσε οριακές ζημιές ύψους ευρώ 2 χιλ. από κέρδη ευρώ 315 χιλ. το 2019, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, παρουσίασε αύξηση ζημιών κατά 9,3% σε ευρώ 1.280 χιλ. το 2020 από ευρώ 1.170 χιλ. την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα προ φόρων επιβαρύνθηκαν και από συναλλαγματικές διαφορές ύψους ευρώ 127 χιλ..

 

Την τελευταία πενταετία η Εταιρεία βρίσκεται σε αναπτυξιακή πορεία, αυξάνοντας χρόνο με το χρόνο τον όγκο πωλήσεων της, ενώ στην τελευταία οικονομική χρήση πέρασε και πάλι σε κερδοφορία σε επίπεδο προ φόρων. Στόχος της διοίκησης της Εταιρείας παραμένει η ενίσχυση του κύκλου εργασιών της και η αύξηση του μεριδίου που κατέχει στην ελληνική αγορά μετά και την απορρόφηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ. Ήδη τα αποτελέσματα της παραπάνω απορρόφησης, καθώς και η αναχρηματοδότηση των δανείων της εταιρείας που έλαβε χώρα αρχές Φεβρουαρίου, έχουν: α. ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή διάρθρωση, καθιστώντας το κεφάλαιο κίνησης θετικό και  β. εξυγιάνει τα ίδια κεφάλαια, τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και ομίλου, όπως φαίνεται και στην παράγραφο Γ8. Η προαναφερόμενη θετική επίδραση στα ίδια κεφάλαια, ενισχύεται περαιτέρω τους πρώτους μήνες του 2021, με την συνεχιζόμενη βελτίωση της κερδοφορίας της εταιρείας και του Ομίλου.

Επιπλέον, ο έλεγχος των παραγωγικών και λειτουργικών εξόδων της, κυρίως για την διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, αποτελεί εξίσου σημαντικό στόχο ειδικά στο σημερινό περιβάλλον συνεχιζόμενων αυξήσεων των διεθνών τιμών των πρώτων υλών. Στον κύκλο εργασιών του Ομίλου και της εταιρείας για το έτος 2021 αναμένεται να συνεισφέρουν θετικά η έμφαση της ελληνικής κυβέρνησης στην υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων αλλά και η υλοποίηση σημαντικών ιδιωτικών έργων που αναμένεται να συμβάλουν περαιτέρω στην ώθηση της ζήτησης για χαλυβουργικά προϊόντα. Τα ανωτέρω βέβαια τελούν υπό την επισήμανση ότι, όπως και το 2020, η αναπτυξιακή δυναμική του τρέχοντος έτους θα επηρεασθεί σημαντικά από τη διάρκεια και την ένταση της πανδημίας COVID-19.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.