ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

2.16€
Μεταβολή -1.37%
Τελ. ενημ: 16:11:14 - 2021-09-24
 • Υψηλό Ημέρας 2.84
 • Χαμηλό Ημέρας 1.535
 • Άνοιγμα 2.19
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 2.19
 • Όγκος 7.387
 • Τζίρος 16006.3
 • Αγορά 2,15€
 • Πώληση 2,16€
 • Κεφαλαιοποίηση 58330463.04
 • Αριθμος Μετοχών 27004844
 • Κωδ. ISIN GRS065003014
 • BBGID BBG000NFM210
 • Κλάδος Είδη Προσωπ. Φροντ.

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες2,1402,240-2,2327.89714815.254
30 Ημέρες2,1402,290-3,10227.58974022.071
3 Μήνες2,0402,4003,30742.9442.14425.150
6 Μήνες2,0402,400-3,101.550.5375.01827.741
12 Μήνες1,9462,4518,883.903.16711.42836.343
2021-09-24 | 08:50:53
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εταιρεία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, και σε εκτέλεση της από 05.05.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 29.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και συγκεκριμένα την 23/9/2021 προέβη στην αγορά 2.604 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 2,16 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 5.624,64.


Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "ALPHA FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”.


Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 13.893 ίδιες μετοχές (ήτοι, 0,051% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

2021-09-22 | 09:17:29
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εταιρεία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή
των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, και σε εκτέλεση της από 05.05.2021 απόφασης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 29.06.2021 απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών στην αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, και συγκεκριμένα την 21/9/2021 προέβη στην αγορά 1.438 ιδίων
μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 2,1791 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR
3.133,57.
Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "ALPHA
FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”.
Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 11.289 ίδιες μετοχές (ήτοι, 0,042%
του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών)
από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

2021-09-21 | 08:52:44
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Εταιρεία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, και σε εκτέλεση της από 05.05.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 29.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και συγκεκριμένα την 20/9/2021 προέβη στην αγορά 2.500 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 2,18 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 5.450.
Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "ALPHA FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”. Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 9.851 ίδιες μετοχές (ήτοι, 0,036% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

2021-09-14 | 09:10:58
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εταιρεία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, και σε εκτέλεση της από 05.05.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 29.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και συγκεκριμένα την 13/9/2021 προέβη στην αγορά 751 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 2,1933 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 1.647,18.


Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "ALPHA FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”. Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 7.351 ίδιες μετοχές (ήτοι, 0,027% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

2021-09-13 | 09:13:30
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή
των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, και σε εκτέλεση της από 05.05.2021 απόφασης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 29.06.2021 απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών στην αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, και συγκεκριμένα την 10/9/2021 προέβη στην αγορά 1.500 ιδίων
μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 2,1933 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR
3.290.
Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "ALPHA
FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”.
Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 6.600 ίδιες μετοχές (ήτοι, 0,024%
του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών)
από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

2021-09-10 | 09:18:28
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

 

 

 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ

 

Χαλκίδα, 10/9/2021


Η Εταιρεία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, και σε εκτέλεση της από 05.05.2021  απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 29.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και συγκεκριμένα την 9/9/2021 προέβη στην αγορά 1.600 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 2,20 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 3.520.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "ALPHA FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”.

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 5.100 ίδιες μετοχές (ήτοι, 0,019% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.


2021-09-09 | 10:07:04
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

09-09-2021


Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία), βάσει του ν. 3556/2007, του Κανονισμού 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 09.09.2021 γνωστοποιήση συναλλαγών υπόχρεου προσώπου που υπέβαλλε η κ.Ισκαλατιάν Μαίρη, με την ιδιότητά της ως υπόχρεο πρόσωπο (εκτελεστκό μέλος του διοικητικού συμβουλίου) προέβη την 08.09.2021 σε αγορά 1.876 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι ποσού €2,20 εκάστη.

2021-09-09 | 09:51:12
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, και σε εκτέλεση της από 05.05.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 29.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και συγκεκριμένα την 8/9/2021 προέβη στην αγορά 600 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 2,20 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 1.320.Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "ALPHA FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”. Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 3.500 ίδιες μετοχές (ήτοι, 0,013% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

2021-09-08 | 09:16:21
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, και σε εκτέλεση της από 05.05.2021  απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 29.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και συγκεκριμένα την 7/9/2021 προέβη στην αγορά 1.500 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 2,20 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 3.300.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "ALPHA FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”.

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 2.900 ίδιες μετοχές (ήτοι, 0,011% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

2021-09-07 | 09:43:00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, και σε εκτέλεση της από 05.05.2021  απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 29.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και συγκεκριμένα την 6/9/2021 προέβη στην αγορά 1.400 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 2,20 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 3.080.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "ALPHA FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”.

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 1.400 ίδιες μετοχές (ήτοι, 0,005% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.


2021-08-09 |
Εισαγωγή μετοχών από άσκηση stock options
Από 09/08/2021, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 98.750 νέες (KΟ) μετοχές της εταιρίας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (GRS065003014), που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 6 στελέχη της εταιρίας, με τιμή διάθεσης μετοχής €1,00. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 27.004.844 (ΚΟ) μετοχές.
2021-08-04 | 19:48:56
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan)

Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από άσκηση

δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan)

 

Ανακοινώνεται από την εταιρία Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών (η Εταιρία) ότι την Δευτέρα 09.08.2021 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 98.750 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,54 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 53.325,00 Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο της ονομαστικής αξίας των ως άνω νέων μετοχών, και κατά 45.425,00 Ευρώ υπέρ το άρτιο, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από επιλεγμένα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε έξι (6) άτομα, σε τιμή διάθεσης μετοχής 1,00 Ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης.02.2020 και του Διοικητικού της Συμβουλίου (ΔΣ) της 29ης.01.2021.

Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας την 29η.06.2021, σε εφαρμογή των αποφάσεων της ως άνω Γενικής Συνέλευσης και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2397638/30.08.2021 σχετική ανακοίνωση. Η  Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α., κατά την συνεδρίασή της στις 04.08.2021 γνωστοποίησε την έναρξη διαπραγμάτευσης των 98.750 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας σε συνέχεια αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option Plan).

Με απόφαση της Εταιρίας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 9η.8.2021. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 5 (α) του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017 για την εισαγωγή των ως άνω νέων μετοχών δεν εφαρμόζεται η υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3, του Κανονισμού, καθώς οι κινητές αξίες που εισάγονται αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο 12 μηνών, ποσοστό μικρότερο του 20% του αριθμού των κινητών αξιών της εταιρείας που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στο διάστημα των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών το ποσοστό των νέων μετοχών της Εταιρείας που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό 7%.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.papoutsanis.gr), και να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 2262085000, κος Αλέξανδρος Γεωργιάδης).

 

Βαθύ Χαλκίδος, 04/08/2021

 

2021-08-03 | 17:39:23
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Παπουτσάνης: Οικονομικά Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

3 Αυγούστου 2021

 

Παπουτσάνης: Οικονομικά Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2021

Θετικές επιδόσεις με αύξηση των πωλήσεων επώνυμων προϊόντων, διεύρυνση συνεργασιών για  προϊόντα τρίτων και σαπωνόμαζα και θετικές επιχειρηματικές προοπτικές για το β' εξάμηνο του 2021.

 

Βασικά οικονομικά μεγέθη εξαμήνου

 • Ανάπτυξη του κύκλου εργασιών στο α' εξάμηνο κατά 16%.
 • Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €24,2 εκατ., έναντι €20,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
 • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3 εκατ., έναντι €3,2 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2020.
 • Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €2,5 εκατ., έναντι €2,3 εκατ. το α' εξάμηνο του 2020.

 

 

Α' εξάμηνο 2021

Α' εξάμηνο 2020

Μεταβολή%

Κύκλος εργασιών

€ 24,2 εκατ.

€ 20,9 εκατ.

+16%

Μικτό κέρδος

€ 8,0 εκατ.

€ 7,1 εκατ.

+13%

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITDA

€ 4,0 εκατ.

€ 4,5 εκατ.

-10%

Κέρδη προ φόρων

€ 3,0 εκατ.

€ 3,2 εκατ.

-6%

Κέρδη μετά από φόρους

€ 2,5 εκατ.

€ 2,3 εκατ.

+11%


Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος,  Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, δήλωσε σχετικά: «Η ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών της Παπουτσάνης το πρώτο εξάμηνο του 2021, παρά τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης της εταιρείας και των επενδύσεων που υλοποιούμε και ολοκληρώνουμε μέσα στο 2021.

Με πυλώνες την εξωστρέφεια, την ενίσχυση της θέσης των επωνύμων προϊόντων στα σημεία πώλησης, τη διεύρυνση υπαρχουσών συνεργασιών αλλά και την ανάπτυξη νέων, προδιαγράφονται θετικές οι προοπτικές για την Παπουτσάνης και για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Ολοκληρώνοντας τις σημαντικές επενδυτικές πρωτοβουλίες και μέσα από τη συστηματική έρευνα και ανάπτυξη, η Παπουτσάνης θα συνεχίσει να διαγράφει αναπτυξιακή τροχιά, απαντώντας στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και διαμορφώνοντας ένα βιώσιμο μέλλον για την εταιρεία».

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Ο Όμιλος και η εταιρεία σημείωσαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανάπτυξη στον κύκλο εργασιών τους κατά 16%.  Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών κατά το A' εξάμηνο 2021 ανήλθε σε 24,2 εκατ. ευρώ έναντι 20,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης οφείλεται στις υψηλές επιδόσεις των κατηγοριών των επώνυμων προϊόντων (εξαιρουμένων των αντισηπτικών), των παραγωγών για τρίτους, αλλά και στην αύξηση των πωλήσεων των ειδικών σαπωνομαζών, πρώτης ύλης για την παραγωγή στερεού σαπουνιού.

Οι εξαγωγές της εταιρίας Παπουτσάνης ανήλθαν σε 14,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 60% του συνολικού κύκλου εργασιών, καταγράφοντας αύξηση ύψους 38% με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το 23% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 8% από πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά, το 54% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 15% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Το μικτό κέρδος επηρεάστηκε θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων κατά τη τρέχουσα περίοδο και ανήλθε (για τον Όμιλο και την Εταιρεία) σε 8,0 εκατ. ευρώ έναντι 7,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13%. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 33% έναντι 34% το α' εξάμηνο του 2020.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το έτος 2021 έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση των τιμών των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί η Εταιρεία και των μεταφορικών από και προς χώρες του εξωτερικού. Η διοίκηση της εταιρείας διαχειρίστηκε σε μεγάλο βαθμό την απότομη αυτή αύξηση του κόστους μέσω μετακύλισης της αύξησης σε πελάτες, ιδιαίτερα στις κατηγορίες των παραγωγών προϊόντων για τρίτους και βιομηχανικών πωλήσεων σαπωνωμαζών. Επίσης, μέρος των υλών που αναλώθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο στην παραγωγή η Εταιρεία είτε το τηρούσε σε απόθεμα ήδη από το προηγούμενο έτος είτε είχε διαπραγματευτεί και συμφωνήσει με βασικούς προμηθευτές συγκεκριμένη ποσότητα και τιμή σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που ίσχυσαν το 2021.

Τα κέρδη  προ φόρων για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανήλθαν σε 3,0 εκατ. Ευρώ, έναντι κερδών 3,2 το α' εξάμηνο του 2020, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το Α' εξάμηνο του 2020.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν (για τον Όμιλο και την Εταιρεία) σε κέρδη 4,0 εκατ. έναντι κερδών 4,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020. 

 

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

 

Επώνυμα Προϊόντα

Οι πωλήσεις επώνυμων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 2,5% το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι κατά το 2020 η συγκεκριμένη κατηγορία ωφελήθηκε σημαντικά από τις αυξημένες πωλήσεις αντισηπτικών ως συνέπεια της πανδημίας του COVID-19.  Εκτός αντισηπτικών οι πωλήσεις των επώνυμων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 41% σε σχέση με πέρυσι.

Η ενίσχυση της θέσης των επώνυμων προϊόντων στα σημεία πώλησης θα υπηρετήσει το στρατηγικό στόχο της εταιρείας για βελτίωση των συνολικών μεριδίων αγοράς.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα

Η κατηγορία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 μειώθηκε κατά περίπου 5% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Να σημειωθεί ότι κατά το τρέχον εξάμηνο η Ελλάδα συνεισέφερε περίπου τα 2/3 των πωλήσεων της κατηγορίας, με τις εξαγωγές να καλύπτουν το υπόλοιπο, ενώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο η σχέση ήταν αντίστροφη. 

Προϊόντα Τρίτων, Ιδιωτική Ετικέτα

Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσίασε αύξηση 28% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε κυρίως από την περαιτέρω σημαντική διεύρυνση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες του εξωτερικού για την παραγωγή προϊόντων τους (οι σχετικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 69% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020), συνεργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει από το 2019 και συνεχίζουν να αναπτύσσονται.  Σημειώνεται ότι και αυτή η κατηγορία είχε ευνοηθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 από πωλήσεις αντισηπτικών σε βιομηχανικούς πελάτες  εσωτερικού.

Σαπωνόμαζες

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά κυρίως εξαγωγές και αναπτύχθηκε κατά 15%. Η ανάπτυξη οφείλεται στην εδραίωση της εταιρίας σαν έναν από τους βασικότερους προμηθευτές ειδικών σαπωνωμαζών στη διεθνή αγορά, στη συνεχή διεύρυνση του πελατολογίου αλλά και της προσφερόμενης γκάμας προϊόντων. 

Η Παπουτσάνης, επενδύοντας στην Έρευνα και την Καινοτομία, συνεχίζει να αναπτύσσει δυναμικά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Εκτίμηση για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το 2ο εξάμηνο της χρήσης

Στόχος της διοίκησης της Εταιρείας παραμένει η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της και βελτίωση της κερδοφορίας της, μέσω διεύρυνσης των συνεργασιών με υφιστάμενους συνεργάτες και σύναψης νέων συνεργασιών για όλες τις κατηγορίες προϊόντων.

Παράλληλα, το επενδυτικό πρόγραμμα είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης και ήδη το μεγαλύτερο μέρος των νέων μηχανολογικών εγκαταστάσεων είναι σε λειτουργία, γεγονός που θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση στον κύκλο εργασιών.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους η Διοίκηση εκτιμά περαιτέρω ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται:

 • Στην ενίσχυση της θέσης των επώνυμων προϊόντων στα σημεία πώλησης
 • Στην καλή πορεία της κατηγορίας παραγωγών για τρίτους, η οποία αναμένεται να ενταθεί το υπόλοιπο του έτους, δεδομένου ότι ήδη βρίσκονται υπό υλοποίηση νέα σημαντικά έργα με υπάρχοντες και νέους πελάτες που θα αποδώσουν το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
 • Στη διαφαινόμενη θετική πορεία της αγοράς των ξενοδοχειακών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Με την εικόνα που έχει η εταιρεία σήμερα, από τις παραγγελίες εσωτερικού αλλά και εξωτερικού και σε συνδυασμό με τις νέες συμφωνίες με διεθνείς αλυσίδες που αρχίζουν να υλοποιούνται, η εκτίμηση είναι ότι το τρέχον έτος η κατηγορία θα παρουσιάσει αύξηση κατά τουλάχιστον 60% σε σχέση με το 2020.
 • Στην περαιτέρω ανάπτυξη της κατηγορίας ειδικών σαπωνομαζών. Ώθηση σε αυτή τη κατηγορία θα δώσει η έναρξη διάθεσης των συνθετικών σαπωνομαζών, ειδικών προϊόντων πολύ θετικού οικολογικού αποτυπώματος και μεγάλης προστιθέμενης αξίας. 

 

Αντιθέτως, η τυχόν συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, η διατήρηση των ναύλων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα αλλά και η αύξηση του κόστους ενέργειας επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας.

 

Σε κάθε περίπτωση και με βάση τα σημερινά δεδομένα, οι προοπτικές παραμένουν θετικές και η Διοίκηση εκτιμά ότι το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα παρουσιάσει βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2021 αλλά και το αντίστοιχο δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

 

2021-08-02 | 17:42:49
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

Η εταιρεία "Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών" ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού της Ημερολογίου για το έτος 2021, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2. και 4.1.3.15.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ως προς τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 

03.08.2021:  Δημοσίευση χρηματοοικονομικής έκθεσης α΄ εξαμήνου 2021

Κατά τα λοιπά δεν υφίσταται άλλη τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου 2021.

 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες με την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.