ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E.

1.12€
Μεταβολή 1.82%
Τελ. ενημ: 17:25:01 - 2021-06-18
 • Υψηλό Ημέρας 1.43
 • Χαμηλό Ημέρας 0.77
 • Άνοιγμα 1.1
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 1.1
 • Όγκος 805
 • Τζίρος 893.4
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 1,12€
 • Κεφαλαιοποίηση 12891314.24
 • Αριθμος Μετοχών 11510102
 • Κωδ. ISIN GRS265003004
 • BBGID BBG000BTJRV9
 • Κλάδος Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες1,0501,1502,7532.9761167.190
30 Ημέρες0,8801,15021,74163.9624307.333
3 Μήνες0,6501,15058,87360.0259575.566
6 Μήνες0,5201,150103,64743.5201.8005.071
12 Μήνες0,4701,15064,71938.0912.4812.860
2021-06-17 | 11:54:57
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι ο κ. Αθανάσιος Σκαμαγκούλης, μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, προέβη στις 16 Ιουνίου 2021 σε αγορά 3.000 μετοχών της εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε» συνολικής αξίας 3.335,70 ευρώ.

2021-04-22 | 17:22:39
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ανακοινώνει την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου (ΕΑΣ), δυνάμει του οποίου συμφωνήθηκε η άμεση από κοινού σύσταση εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 200.000 ευρώ, στην οποία η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ θα μετέχει με πλειοψηφικό ποσοστό (60%). Η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται την εκκοκκιστική μονάδα της ΕΑΣ στο Μεσολόγγι κατόπιν υπογραφής σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης. Μέσω της σύμπραξης αυτής και της ένταξης στις εταιρείες του ομίλου ενός νέου εκκοκκιστηρίου, σε τοπική συνάφεια με το κλωστήριο της εταιρείας στη Ναύπακτο, η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ αποβλέπει στην κάλυψη των αναγκών της σε πρώτη ύλη (βαμβάκι) για τη νέα γραμμή παραγωγής, την οποία εγκαθιστά στην παραγωγική της μονάδα στη Ναύπακτο και στην ενίσχυση της εμπορίας εκκοκκισμένου βάμβακος. Κοινός στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η ενίσχυση της βαμβακοκαλλιέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, η στενότερη συνεργασία μέσω προγραμμάτων συμβολαιακής γεωργίας με τους βαμβακοκαλλιεργητές και η προώθηση σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας για τη βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος στο πλαίσιο της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, μέσω της νέας θυγατρικής της, η εταιρεία σκοπεύει να διευρύνει την εμπορική της δραστηριότητα στην παραγωγή και εμπορία λιπασμάτων και αγροτικών εφοδίων.

2021-04-22 | 17:14:42
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021:

 • Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 2020: Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών)
 • Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 ώρα 13:00

Η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2020.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2020 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.nafpaktos-yarns.gr) την 28η Απριλίου 2021 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.