ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΚΟ)

8.04€
Μεταβολή -0.74%
Τελ. ενημ: 17:25:01 - 2021-06-18
 • Υψηλό Ημέρας 10.5
 • Χαμηλό Ημέρας 5.68
 • Άνοιγμα 7.96
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 8.1
 • Όγκος 9.315
 • Τζίρος 74868
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 265843693.44
 • Αριθμος Μετοχών 33065136
 • Κωδ. ISIN GRS469003024
 • BBGID BBG000BP5K29
 • Κλάδος Τρόφιμα

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες7,9208,2401,7794.596194154.334
30 Ημέρες7,3008,2403,88235.24677780.387
3 Μήνες7,2208,2409,24805.7742.263102.138
6 Μήνες6,4008,24020,721.413.4814.78186.855
12 Μήνες5,3208,24047,793.614.73810.51396.197
2021-06-18 | 11:32:20
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Α.Φ.Μ. 094289571 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000 [εφεξής η «Εταιρεία»], ανακοινώνει ότι, κατ' εφαρμογή της από 07.07.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και σε συνέχεια των συνακόλουθων από 08.07.2020 και 30.09.2020 ανακοινώσεών της, την 17.06.2021 απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 71 ίδιες μετοχές με τιμή κτήσης 8,10 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 575,10 ευρώ.

Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 28.521 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,086% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

 

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052.

2021-06-17 | 13:56:14
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Α.Φ.Μ. 094289571 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000 [εφεξής η «Εταιρεία»], ανακοινώνει ότι, κατ' εφαρμογή της από 07.07.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και σε συνέχεια των συνακόλουθων από 08.07.2020 και 30.09.2020 ανακοινώσεών της, την 16.06.2021 απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 370 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης 8,02 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 2.967,40 ευρώ.

Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 28.450 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,086% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

 

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052.

2021-06-15 | 15:40:44
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ 26η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνημμένο αρχείο

26tgs_Invitation.pdf
2021-06-14 | 09:40:10
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Α.Φ.Μ. 094289571 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000 [εφεξής η «Εταιρεία»], ανακοινώνει ότι, κατ' εφαρμογή της από 07.07.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και σε συνέχεια των συνακόλουθων από 08.07.2020 και 30.09.2020 ανακοινώσεών της, την 11.06.2021 απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 2.800 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης 7,7636 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 21.738,00 ευρώ.

Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 28.080 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,085% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

 

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052.

 

2021-06-11 | 10:47:22
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Α.Φ.Μ. 094289571 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000 [εφεξής η «Εταιρεία»], ανακοινώνει ότι, κατ' εφαρμογή της από 07.07.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και σε συνέχεια των συνακόλουθων από 08.07.2020 και 30.09.2020 ανακοινώσεών της, την 10.06.2021 απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 570 ίδιες μετοχές με τιμή κτήσης 7,80 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 4.446,00 ευρώ.

Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 25.280 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,076% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

 

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052.

2021-05-27 | 17:50:01
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Αποτελεσμάτων A Τριμήνου 2021

 

H βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ δημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις α' τριμήνου 2021. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €28,56 εκ. έναντι €27,45 εκ. το 2020 (αυξημένος +4,0%).  Τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώνονται ως εξής:

 

 • Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €4,53 εκ. έναντι €4,48 εκ. το 2020.
 • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3,55 εκ., έναντι €3,55 εκ. το 2020.
 • Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €2,82 εκ., έναντι €2,67 εκ. το 2020.

 

Στον κλάδο του παγωτού, όπου το α' τρίμηνο δεν είναι αντιπροσωπευτικό των ετήσιων αποτελεσμάτων λόγω της μεγάλης εποχικότητας, οι πωλήσεις εμφανίζουν αύξηση σε €3,4 εκ. από €2,4 εκ. το 2020 [αύξηση 40%]. Στη φετινή σεζόν, η άρση των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν ως επακόλουθο της πανδημίας σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση των τουριστικών ροών από το εξωτερικό, δημιουργούν προσδοκίες για ισχυρή ανάκαμψη. Σε αυτό συνεπικουρούν και η επέκταση του δικτύου πωλήσεων με νέα σημεία μαζί με το λανσάρισμα νέων παγωτών.

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις της ΚΡΙ-ΚΡΙ εμφανίζουν μικρή μείωση -1,7%, αγγίζοντας τα €12,1 εκ. Η εξέλιξη αυτή εξηγείται, κυρίως, από την τρέχουσα κατάσταση στην εγχώρια αγορά, σε συνδυασμό με τα συγκρίσιμα περυσινά στοιχεία που είχαν επηρεαστεί θετικά από το lockdown του Μαρτίου 2020. Το μερίδιο αγοράς των γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ διαμορφώνεται πλέον, σε 16,0% (έναντι 15,9% το α' τρίμηνο 2020), διατηρώντας τη 2η θέση της αγοράς [στοιχεία IRI σε αξία, Ιαν.-Μαρ. 2021].

Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις παρουσιάζουν ανάπτυξη, συνολικά, +7,3%. Η αξία των εξαγωγών γιαουρτιού ξεπέρασε τα €13 εκ, αγγίζοντας το 52% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών.

2021-05-25 | 10:34:59
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Συμπληρωματική Ανακοίνωση - Οικονομικό Ημερολόγιο 2021

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. συμπληρώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021 με αναφορά της ημερομηνίας δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων α' τριμήνου 2021.

 

Ανακοίνωση και Δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων α' τριμήνου 2021:

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

2021-05-21 | 15:20:36
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Ανακοίνωση Παρουσίασης & Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2020

 Η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ πραγματοποίησε σειρά παρουσιάσεων σε θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές μέσω τηλεδιάσκεψης, στα πλαίσια του 4th ATHEX Mid Cap Conference 2021, που διοργάνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 19 & 20 Μαΐου 2021.

Η παρουσίαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας, www.krikri.gr , απ' όπου το επενδυτικό κοινό μπορεί να λάβει λεπτομερή ενημέρωση.

Παρουσίαση KRI KRI ATHEX MID CAP 0521.pdf
2021-04-23 | 16:43:34
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Ανακοίνωση Παρουσίασης & Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2020

Η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ πραγματοποίησε παρουσίαση σε αναλυτές, με τηλεδιάσκεψη  ,  σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2020.

 

Η παρουσίαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας, www.krikri.gr , απ' όπου το επενδυτικό κοινό μπορεί να λάβει λεπτομερή ενημέρωση.

Kri Kri 2020 Analyst presentation.pdf
2021-04-22 | 15:50:27
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020 σε αναλυτές με Τηλεδιάσκεψη

Δείτε την πρόσκληση.

Ανακοίνωση
2021-04-21 | 18:51:01
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 12μήνου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

H βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. δημοσίευσε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €125,98 εκ. έναντι €112,90 εκ. το 2019 (αυξημένος +11,6%).

 

Αντίστοιχα, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας για το διαμορφώθηκαν ως εξής:

 • Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €40,43 εκ. έναντι €39,10 εκ. το 2019.
 • Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €22,29 εκ. έναντι €21,12 εκ. το 2019.
 • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €18,42 εκ., έναντι €17,57 εκ. το 2019.
 • Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €15,86 εκ. έναντι
  €15,02 εκ. το 2019.

 

Στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις στη χρήση 2020 ανήλθαν σε €20,70 εκ. από €21,70 εκ. Παρά το αρχικό έντονο πλήγμα που δέχτηκε η ελληνική αγορά παγωτού από τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν, συνεπεία του COVID-19, η κατάσταση βελτιώθηκε στη συνέχεια, με αποτέλεσμα η πτώση των πωλήσεων να περιοριστεί, προοδευτικά σε μόλις -4,6%.H μάρκα Κρι Κρι κατατάσσεται στη 2η θέση της ελληνικής αγοράς παγωτού, με μερίδιο σε όγκο 14,6% (στοιχεία NIELSEN Δεκέμβριος 2020).

 

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις της ΚΡΙ-ΚΡΙ εμφανίζουν αύξηση +12,9%, αγγίζοντας τα €49,98 εκ. Η επίδοση αυτή αποδίδεται στη μεγέθυνση της αγοράς κατά 3,7%, στην ενίσχυση του μεριδίου αγοράς των επώνυμων γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ, καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων private label προϊόντων. Το μερίδιο αγοράς των γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ διαμορφώθηκε σε 16,3%, διατηρώντας τη 2η θέση της αγοράς [στοιχεία IRI σε όγκο, Δεκέμβριος 2020].

 

Τέλος, στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν την έντονη ανάπτυξη (αύξηση +24,0%). Η συνολική αξία των εξαγωγών γιαουρτιού αγγίζει τα €50 εκ, αποτελώντας το 50% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών.

 

Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, στο 2020 οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και κτίρια ξεπέρασαν τα €10,2εκ. Παρά τη δύσκολη συγκυρία, η υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση και η υψηλή ρευστότητα της Εταιρείας επιτρέπει την απρόσκοπτη συνέχιση της εκτέλεσης όλων των προγραμματισμένων επενδυτικών σχεδίων.

 

Η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ διατηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με την κατάσταση και τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον.

Στην παρούσα συγκυρία, ο τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανθεκτικός, μιας και εντάσσεται στα βασικά είδη διατροφής, ενώ διατίθεται σχεδόν αποκλειστικά από το κανάλι των super markets. Έτσι, τα στοιχεία μας δείχνουν ότι δεν υπήρξε αρνητικός αντίκτυπος στις πωλήσεις, συνέπεια των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19.

Από την άλλη μεριά, ο τομέας του παγωτού αποδείχτηκε αρκετά ευάλωτος. Κι αυτό γιατί συνδέεται με την αυθόρμητη κατανάλωση, ενώ επηρεάζεται και από την τουριστική κίνηση. Βέβαια, το αναπτυσσόμενο ρεύμα ενίσχυσης της κατανάλωσης στο σπίτι μέσω του καναλιού των super markets φαίνεται ότι μετρίασε τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19. Στη φετινή χρονιά 2021, διαφαίνεται ισχυρή ανάκαμψη στα μεγέθη πωλήσεων παγωτού

Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι, στη χρήση 2021, θα μπορούσε να επιτευχθεί αύξηση των συνολικών πωλήσεων με ρυθμό αντίστοιχο του 2020, διατηρώντας, παράλληλα, αντίστοιχα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας.

 

Ως προς τη μερισματική πολιτική, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος, για τη χρήση 2020, μικτού ποσού €0,20 ανά μετοχή (2019: €0,18 ανά μετοχή). Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.