ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΚΟ)

7.98€
Μεταβολή -1.48%
Τελ. ενημ: 14:17:21 - 2021-09-21
 • Υψηλό Ημέρας 10.5
 • Χαμηλό Ημέρας 5.68
 • Άνοιγμα 8.14
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 8.1
 • Όγκος 4.074
 • Τζίρος 33037.76
 • Αγορά 7,98€
 • Πώληση 8,04€
 • Κεφαλαιοποίηση 263859785.28
 • Αριθμος Μετοχών 33065136
 • Κωδ. ISIN GRS469003024
 • BBGID BBG000BP5K29
 • Κλάδος Τρόφιμα

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες8,0608,300-3,344.3105135.127
30 Ημέρες8,0208,660-4,71177.32883070.947
3 Μήνες8,0208,960-2,17823.2922.452108.943
6 Μήνες7,2208,96010,051.487.5004.57098.098
12 Μήνες5,8608,96034,553.445.93810.364101.390
2021-09-17 | 14:42:56
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Συμπληρωματική Ανακοίνωση Οικονομικό Ημερολόγιο 2021

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. συμπληρώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021 με αναφορά της ημερομηνίας δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Α' εξαμήνου 2021.

 

Ανακοίνωση και Δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Α' εξαμήνου 2021:

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

2021-08-06 | 15:12:45
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

Σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΚΡΙ-ΚΡΙ Βιομηχανία Γάλακτος Α.Β.Ε.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ 113772252000 [η «Εταιρεία»] γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 06.07.2021 αποφάσισε, στο πλαίσιο του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020 συνολικού ποσού 6.613.027,20 ευρώ ή 0,20 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό μέρισμα). Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,2000183352 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 3.031 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία στις 12 Αυγούστου 2021 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 64 του ν. 4172/2013, (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης φόρου για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό πληρωτέο μέρισμα 0,1900174184 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) κατά την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021, ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.       

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021 από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε», ως ακολούθως:

 1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

 

Η είσπραξη του μερίσματος, είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 23210-68300, email: [email protected]).

 

 

2021-08-06 | 13:25:24
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000 [εφεξής η «Εταιρεία»], ανακοινώνει ότι, κατ' εφαρμογή του από 23/7/2021 «Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Awards)» σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας (το «Πρόγραμμα»), το οποίο θεσπίστηκε σύμφωνα με την απόφαση της από 6/7/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την κατ' εξουσιοδότηση αυτής απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε στο διάστημα μεταξύ 28/7/2021-5/8/2021 η διάθεση 32.740 ίδιων κοινών ονομαστικών μετοχών σε 32 δικαιούχους, στα πλαίσια της εκτέλεσης του 1ου κύκλου του Προγράμματος.

Οι ως άνω ίδιες μετοχές είχαν αποκτηθεί στο διάστημα μεταξύ 30/11/2020-8/7/2021, με μέση τιμή κτήσης €6,8528 ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 7/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 3.031 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,009% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

2021-08-06 | 11:59:20
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ Βιομηχανία Γάλακτος Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι ο κος Τσινάβος Γεώργιος, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του α.13 του Ν.3340/2005, ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στα πλαίσια της εκτέλεσης του 1ου κύκλου του Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών στο Προσωπικό, απέκτησε στις 5/8/2021, 1.345 κοινές ονομαστικές μετοχές.

2021-07-30 | 15:36:42
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
2021-07-27 | 11:57:45
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, 07.07.2021

Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

 Απόσπασμα Πρακτικού ΕΑΥ 7-7-21.pdf
2021-07-27 | 11:45:32
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 07.07.2021

Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου

Απόσπασμα Πρακτικού ΕΕ 7-7-21.pdf
2021-07-27 | 11:44:37
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ., 07.07.2021

Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. 07.07.2021

 Απόσπασμα Πρακτικού ΔΣ 7-7-21.pdf
2021-07-26 | 17:39:15
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα διάθεσης δωρεάν μετοχών στο προσωπικό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2021-07-26 | 15:24:53
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26ΤΓΣ, 6-7-2021

Παρακαλώ δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26ΤΓΣ, 6-7-2021